Inblick: Det här är AIK Fotbolls mentorsprogram

2019.02.06, kl 11:00

”Mentorsprogrammet ska få ungdomarna att förstå att de själva har makten att påverka sin framtid”

AIK Fotboll vill och ska vara en aktiv aktör för att bidra till ett mer öppet samhälle. Vi vill bidra till en ökad gemenskap och samhörighet längs den blåa linjen, något som helt går i linje med vad AIK är och står för. Och AIK Fotbolls mentorsprogram är en av de aktiviteter som visar detta på ett tydligt sätt.

Efter tröjsläppet som genererade stor internationell uppmärksamhet för AIK och det mentorsprogram som pengarna för försäljningen följaktligen gick till så har det riktats ett stort intresse mot just mentorsprogrammet.

Därför bad vi Max Bergander, värdegrundsansvarig i AIK Fotboll och en av de som varit med och drivit programmet, berätta mer.

– Syftet med detta arbete är att skapa en inkluderande miljö och ge dessa ungdomar chansen att se och uppleva nya saker tillsammans med oss i AIK. Få nya förebilder och inse att de själva äger sin framtid. Och där har verkligen Amina Abbas och Herish Sadi som jobbat med detta operativt gjort ett fantastiskt jobb!, säger Max Bergander.

– De ungdomar som är med i programmet gör redan bra saker och den goda karaktären vill vi förstärka och uppmuntra.

Mentorsprogrammet har under de månader de bedrivits engagerat åtta ungdomar, alla från Husby, där utbildningar och workshops kring värdegrund och förhållningssätt varvats med exempelvis praktik och jobb vid AIK:s arrangemang kring dam- och herrmatcherna. Något som uppskattats av deltagarna.

Det har även utöver detta bedrivits stöd rent socialt med frågor om allt som rör livet till skolan. Allt för att ta ett helhetsgrepp om individerna.

– Vi vill på sikt skala upp och arbeta med ännu fler ungdomar, såklart, men ser samtidigt att det är viktigt att göra detta på riktigt och faktiskt finnas där, och ha tid, för de som är med.

– Självklart vill vi framgent växla upp och aktivera oss på fler ställen längs blåa linjen, men utan att behöva tulla på kvalitén i arbetet. Vi stressar inte fram något. Detta har också givit oss en chans att kunna lära oss vad ungdomarna själva vill och vad de drivs av.

Arbetet kommer nu att gå in i fas två med att utveckla det som redan gjorts, men också ta lärdom av de utmaningar man stött på, allt för att tillsammans med ungdomarna ta nästa steg och göra det ännu bättre. Men målet framåt med detta arbete är självklart för de inblandade.

– Vi vill att dessa ungdomar, genom det arbete vi gör tillsammans, ska förstå att de själva har makten att påverka sin framtid, ge dem möjligheter att möta nya människor och få tillgång till en arena och en plattform de annars kanske inte skulle vistas på. Med detta arbete har vi chansen att göra skillnad, på riktigt. Och AIK och fotbollen är fantastisk plattform för att kunna lyckas med just detta.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll