Inför årsmötet i AIK Fotbollsförening

2021.01.25, kl 13:55
Årsmötet för 2021 i AIK Fotbollsförening kommer att äga rum måndag den 8 mars 2021. Då pandemi råder och risken för smittspridning är fortsatt hög avser styrelsen i AIK Fotboll att inte kalla till ett fysiskt möte denna gång utan mötesformen kommer istället att ske virtuellt där medlemmarna har möjlighet att medverka och rösta via ett digitalt verktyg. Mer praktisk information om detta kommer.

Årsmötet kommer att följa den formalia som krävs enligt stadgarna, men för att möjliggöra en levande föreningsdemokrati med en aktiv dialog mellan föreningens styrelse och dess medlemmar kommer årsmötet att kompletteras med ett extra möte. Detta sker när pandemin lättar och fysiska möten återigen är möjliga, förhoppningsvis i augusti/september 2021. Styrelsen har för avsikt att föreslå det ordinarie årsmötet att motionerna bordläggs vid årsmötet och istället behandlas på det senare extra mötet.

Detta extra möte kommer också vara ett lämpligt forum för att ställa frågor till styrelsen samt diskutera väsentliga frågor om och omkring AIK Fotboll.

Kallelse till årsmötet kommer att publiceras på föreningens hemsida senast den 22 februari. I samband med kallelsen kommer också de handlingar (Årsredovisning, Revisionsberättelse, budget, verksamhetsplan valberedningens förslag till val av ledamöter, etc) som skall hanteras på årsmötet offentliggöras.

Vad gäller motioner till årsmötet så skall dessa vara föreningen tillhanda senast den 1 februari 2021. Motionerna skall skickas in till föreningen via styrelsens e-postadress:  styrelsen@aikfotboll.se.

Formatet för årsmötet beslutas av föreningens styrelse i enlighet med RF:s tolkning av § 22 i stadgarna (”Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av FS”).

Under 2020 har föreningens största fokus varit på att upprätthålla en idrottslig verksamhet för barn och ungdomar i kombination med att begränsa risken för smittspridning. Detta har begränsat föreningens möjligheter att driva väsentliga utvecklingsfrågor framåt. Under 2021 råder inledningsvis fortsatt hög risk för smittspridning vilket påverkar utrymmet för utveckling. Styrelsens avsikt är därför att föreslå till årsmötet att motioner skall bordläggas till det planerade extra mötet för att ge en möjlighet till en fysisk presentation av och en direkt debatt kring de motioner som medlemmarna har lagt fram.

Text: Styrelsen

Huvudpartners

Ligapartners

Branschexklusiva partners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll