Information från AIK Fotboll AB inför årsstämman 2019

2019.03.14, kl 15:23
AIK Fotboll AB vill härmed uppmärksamma sina aktieägare på följande information som styrelsen i AIK FF har lämnat till sina medlemmar inför Årsstämma 2019 i AIK Fotboll AB.

AIK Fotbollsförening är en medlemsstyrd organisation och styrelsen i AIK Fotbollsförening har bl.a. till uppdrag att driva verksamheten i enlighet med medlemmarnas önskemål. På årsmötet 2019 röstade en majoritet av de närvarande medlemmarna igenom en motion om spegling av styrelserna i AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB.

Medlemmarna biföll inte styrelsen i AIK Fotbollsförenings förslag om en revidering i motionen för att möjliggöra tillsättning av ytterligare styrelseledamöter i AIK Fotboll AB (till exempel oberoende eller representanter för minoritetsaktieägarna), i samråd med Nomineringskommittén i AIK Fotboll AB.

Styrelsen i AIK Fotbollsförening har efter årsmötet haft tät dialog med Nomineringskommittén och större minoritetsaktieägare för att diskutera den uppkomna situationen, då flera större minoritetsaktieägare haft synpunkter på en spegling i AIK Fotboll AB av den styrelse som valdes i AIK Fotbollsförening. Det är utan tvekan viktigt för AIK Fotboll att majoritets- och minoritetsägare har ett gott samarbete och en fungerande dialog.

Det finns en samsyn om att en utredning bör göras för att tillsammans se över hur AIK Fotboll AB bäst styrs utifrån de förutsättningar som bolaget verkar ifrån, vilket till exempel inkluderar en översyn av nuvarande ägardirektiv. Detta är även i linje med motion 4 som antogs på föreningens årsmöte. Detta arbete bör genomföras så snart som möjligt, och eventuella genomgripande förslag måste sannolikt i slutändan presenteras för och godkännas av medlemmarna i AIK Fotbollsförening.

Tills dess ett annat beslut fattas är dock styrelsen i AIK Fotbollsförening bunden av det beslut som medlemmarna tagit vid årsmötet, och därmed föreslår AIK Fotbollsförening följande styrelse i AIK Fotboll AB, bestående av nio styrelseledamöter och en styrelsesuppleant (en längre beskrivning av respektive person finns i den bifogade pdf-filen på denna sida):

  • Ordförande och styrelseledamot: Robert Falck.
  • Ledamöter: Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Patrick Englund, Tomas Franzén, Eric Ljunggren, Helena Roxtorp, och Jonas Svanberg.
  • Suppleant: Nazanin Vaseghpanah.

Vi är fullt medvetna om att detta förslag inte är i linje med det förslag som Nomineringskommittén tagit fram. Vi ber om förståelse för medlemmarnas beslut, och utgår från att eventuella synpunkter kommer att tas omhand inom ramen för den kommande utredningen i vilken vi kommer att bjuda in minoritetsaktieägare att delta.

Text: Styrelsen AIK Fotbollsförening

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll