Information från styrelsen gällande träningsanläggning

2020.07.10, kl 17:00
En ny träningsanläggning för AIK Fotboll var en av de frågor som dåvarande klubbdirektören Jens T Andersson arbetade med under sin tid i klubben. I samband med Jens uppsägning avtalades att frågan fortsättningsvis skulle drivas av Jens under uppsägningstiden. På årsmötet den 3 mars 2020 påtalade ordförande Robert Falck att en rapport skulle avläggas i samband med att Jens uppsägningstid tog slut i början av juni 2020.

Strax efter årsmötet inträffade coronapandemin och AIK Fotbolls personal permitterades i olika grad, så även Jens T Andersson. Det innebär i praktiken att frågan inte helt är utredd.

Ansvaret har, i samband med att Jens uppsägningstid löpt ut, övergått till nuvarande tjänstemannaorganisationen under ledning av klubbdirektören Björn Wesström som förväntas presentera en plan för styrelsen i augusti 2020.

Arbetet med en träningsanläggning för AIK Fotboll är högt prioriterat och AIK FF:s styrelse kommer löpande att informera medlemmarna kring utvecklingen av frågan.

Text: AIK Fotbolls styrelse

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll