Information om Daniel Sundgren

2018.03.06, kl 13:00
Sedan november 2017 så ingår Daniel Sundgren i ett omfattande utredningsarbete till följd av den lungemboli han drabbats av. Medicinering och behandlingsform genomförs med målen att säkerställa hans allmäntillstånd och sedan utreda om det finns en väg tillbaka till fotbollen för Daniel.

Under januari och februari har Daniel genomfört isolerad fysisk träning med och utan boll parallellt med att undersökningar genomförts av den expertis som är kopplad till utredningen. Det senaste i utredning visar att den tidigare lungproppen har löst upp sig och Daniel återigen har en normal lungfunktion.

I det pågående utredningarbetet får Daniel nu adekvat profylaktisk behandling, en behandlingsform som gör att nästa steg i utredningen i kombination med ett huvudskydd gör det möjligt för Daniel att ingå i ordinarie träningsverksamhet med laget. Den integreringen kommer att påbörjas under denna vecka och följs upp av utsedd expertis. Daniel genomför planerat sitt första ordinarie träningspass med laget onsdag den 7 mars.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll