Information om principbeslut

2020.05.22, kl 12:00
AIK Fotboll redogör här för det principbeslut som fattats av klubben gällande framtida möjligheter att genomföra evenemang enligt beskrivningen av fas 4 i protokollet ”Genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher under Covid-19”.

Protokollet reglerar de praktiska rutiner som ska följas för att spela tävlingsmatch i Allsvenskan och/eller i Elitettan. AIK Fotboll kommer som arrangör aldrig att selektera sin publik, principen: alla eller ingen, kommer att gälla vid AIK Fotbolls hemmamatcher för herrlag och damlag. I praktiken innebär det att i det fall som det blir tillåtet att genomföra evenemang enligt fas 4 i protokollet så kommer AIK Fotboll att genomföra evenemanget enligt beskrivning i fas 2 och 3 tills det är tillåtet att genomföra evenemangen enligt protokollets beskrivning i fas 5.

– AIK Fotboll är i grunden en medlemsförening som anser att AIK:s publik och supporterkultur är något unikt och att det tillhör ett kärnvärde för hela svensk fotboll. Att som i protokollets beskrivning selektera bort ståplatsläktaren och/eller att tvingas värdera vilka som ska få tillträde eller inte till AIK Fotbolls evenemang vid herrlagets och damlagets matcher anser vi vore att minimera värdet av våra medlemmar, vår publik, vår värdering av ståplatsläktaren och skulle därför gå emot våra grundläggande värderingar. Vi förstår allvaret i den samhällssituation som gör att detta protokoll tagits fram för att kunna spela fotboll överhuvudtaget, men det innebär inte att vi gör avkall på principerna att vi alltid vill spela inför vår publik. I AIK Fotboll gäller alla eller ingen, säger AIK Fotbolls Klubbdirektör Björn Wesström.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll