Information till dig som köpt biljett till Norra stå till matchen AIK - GIF Sundsvall

2019.11.01, kl 11:03
Som AIK Fotboll tidigare informerat om har polisen, i enighet med den nya appliceringen av villkorstrappan, reducerat kapaciteten på Norra stå till 2 500 platser inför matchen AIK - GIF Sundsvall. AIK Fotboll har överklagat beslutet, men då vi ännu inte fått besked och närmar oss matchstart, känner vi att vi behöver kommunicera till de biljettköpare som detta berör.

Då AIK Fotboll har sålt ca 500 lösbiljetter, utöver de 2 493 årskort som sålts inför säsongen, har klubben beslutat att samtliga lösbiljettköpare ska erbjudas en ny biljett till sektion 124-126 i första hand och västra kant i andra hand. Dessa biljetter kommer endast att delas ut manuellt i biljettluckorna inne i AIK Shop från kl 10:00 under matchdagen. Tag med din biljett till Norra stå för uppvisande så får du en ny biljett av personalen på plats. Din biljett till Norra stå kommer inte att fungera i vändkorsen till arenan.

Är du årskortsinnehavare, men av olika skäl önskar flytta till de nya sektionerna, går det också bra.

Vet du med dig att du inte kommer att kunna gå på matchen är vi oerhört glada om du hör av dig till oss på biljett@aikfotboll.se så att vi kan genomföra återköp redan nu, det underlättar hanteringen på plats.

Önskar du som lösbiljettköpare hellre att göra ett återköp är det också möjligt. Denna möjlighet gäller dock inte årskortsinnehavare.

Av erfarenhet vet vi att det alltid är ett visst frånfall på alla våra läktarsektioner. Därför kommer vi (ca kl 12:45) öppna upp en passagegång mellan sektion 124-126 för att kunna fylla på med publik på Norra stå tills dess att vi nått vår maxkapacitet om 2 500 åskådare på sektionen. Det finns ingen förtur till denna möjlighet utan vi går efter eventuell kö.

Får vi besked kring att yrkandet i vår överklagan har bifallits så kommer vi att återkomma med ny information. Håll utkik via AIK Fotbolls hemsida och sociala medier. Tack för din förståelse samt ditt samarbete gällande detta.

Har du frågor kring hanteringen av detta är du mer än välkommen att höra av dig till biljett@aikfotboll.se.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll