Kallelse till informationsmöte för medlemmar i AIK Fotbollsförening

2020.01.04, kl 09:52
Till årsmötet 2019 i AIK Fotbollsförening (AIK FF) inkom en motion, motion nr 4, där styrelsen uppmanades att ”utreda frågan om medlemsinflytande och styrelsesammansättning samt ta fram förslag för beslut”. Motionen bifölls och detta informationsmöte syftar till att presentera utredningen samt svara på eventuella tillkommande frågor i samband med den.

Datum och tid: 23 januari 2020, kl 18:00-19:00.
Plats: Solna Gymnasium.

Ledamöter från AIK FF:s styrelse kommer finnas på plats för att presentera utredningen och svara på medlemmarnas frågor. Observera att inga beslut kommer att tas utan det är ett rent informationsmöte kring den fråga som utredningen berör, d.v.s. medlemsdemokrati och styrelsens sammansättning. Utredningen finns tillgänglig i sin helhet här.

För att delta i mötet ska du vara medlem i AIK FF. Observera att det inte kommer att finnas möjlighet till att teckna medlemskap på plats. Styrelsen i AIK FF önskar en föranmälan till mötet för att få en uppfattning kring omfattningen av deltagarantalet. Anmäl din närvaro till mötet via formuläret nedan. Väl mött den 23 januari.

Text: AIK FF:s styrelse

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll