Kommande zonindelning på Friends Arena

2021.06.23, kl 16:11
Regeringskansliet föreslog i en promemoria den 14 juni 2021 att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i begränsningsförordningen höjs. Man föreslår också att det genom att dela in lokaler, områden och utrymmen i sektioner ska vara möjligt med fler deltagare än vad deltagartaken annars medger för en och samma sammankomst eller tillställning, det vill säga att deltagartaken gäller för varje sektion.

AIK Fotboll har med anledning av denna promemoria tillsammans med Stockholm Live sett över publikkapaciteten på Friends Arena för att vara beredda när/om ett besked kommer. Då publikkapaciteten för läktare 1 och läktare 2, med hänsyn till de restriktioner som krävs för att arrangera en allmän sammankomst, understiger antalet sålda årskort kommer AIK Fotboll att nyttja samtliga tre läktaretage vid arrangemangen. AIK Fotboll kommer att göra 12 000 platser i zonerna på läktare 1, läktare 2 och läktare 3 tillgängliga som årskortsplatser.

AIK:s allsvenska hemmamatcher kommer att släppas upp med förtur till årskortsinnehavare. Efter ett antal dagar släpper AIK Fotboll sedan upp för allmän lösbiljettsförsäljning och gör därmed den aktuella matchen tillgänglig för allmänheten. Detta gör det möjligt att köpa biljett till lediga platser oavsett läktaretage och årskortsinnehavare är då ej längre garanterad sin en plats. Det är därför av största vikt att du som årskortsinnehavare går in på biljettsidan och väljer den plats eller de platser som du önskar.

Alla platser på Friends Arena kommer att släppas upp enligt ett mönster som är anpassat efter pandemins restriktioner och regler om avstånd. Man är därför inte garanterad sin ”vanliga årskortsplats” utan det är först till kvarn på alla tillgängliga platser på arenan.

Det kommer inte att vara några slottider för in- och utpassering. Närmare den aktuella matchdagen kommer information komma om rekommenderad färdväg gällande de olika zonerna.

Årskort-21 är virtuellt, d v s allt sköts via e-post och inlogg på biljettsidan. När en match är tillgänglig kommer information om detta på mejlen tillsammans med en köplänk. Via den länken kommer man till biljettsidan där man loggar in på sitt årskortskonto. Klicka därefter på den aktuella matchen, välj den plats eller de platser som du vill sitta på (lika många platser som du har årskort på ditt konto) och genomför ”köpet”.

Biljetter skickas sedan till e-postadressen utan kostnad, dessa biljetter skannas i entrén på Friends Arena. Observera att INGA FYSISKA ÅRSKORT FUNGERAR I ENTRÉN, du behöver en biljett.

Vid eventuella problem i detta skede, följ dessa steg:
– Kontrollera att du är inloggad på det konto som du har årskort köpt på.
– Rensa cookies i webbläsaren och gå IN via länken i mejlet.
– Kontrollera att du har årskort på ditt konto/namn och inte är överskrivet på någon annan. Har du skrivit över ett årskort på en vän/familjemedlem så måste din biljett plockas ut från det kontot.
– Kontrollera att du inte tar fler platser än vad du har årskort på ditt konto.
– Mejla arskort@aikfotboll.se.

AIK Fotboll kommer att göra 12 000 platser i zonerna på läktare 1, läktare 2 och läktare 3 tillgängliga som årskortsplatser. Det innebär att det just nu finns 2 675 årskortsplatser till försäljning. Säkra ditt årskort redan idag via denna sida.

Kapacitet läktare 1:
Zon G-H:  2 870
Zon C: 1 651
Zon E-F (Norra stå): 1 200. Norra kommer att vara uppdelat i två zoner om 600 stående per zon.
Totalt: 5 721

Kapacitet läktare 2:
Zon K: 1 000
Zon B:  650
Zon Ex-Fx: 1 760
Totalt: 3 410

Kapacitet läktare 3:
Zon A: 1 910
Zon D: 2 320
Totalt: 4 230

Totalkapacitet på Friends Arena: 14 040.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll