Kommuniké från AIK Fotbolls styrelse och ledning

2023.05.24, kl 19:00
Med anledning av herrlagets säsongsinledning vill AIK Fotbolls styrelse och ledning förmedla sin syn på situationen, sitt ansvar och tankar kring åtgärder.

Annons:

AIK Fotbolls herrlag är i all väsentlighet klubbens motor. Det är den verksamhet som bidrar med högst engagemang och störst ekonomisk tillväxt. Det är också den delen av klubben som, med rätta, kräver mest resurser. I och med att herrlagets prestationer just nu är under förväntan är det rimligt att vårt största fokus ligger där.

Klubbens styrelse och ledning inser allvaret i den situation vi befinner oss i. AIK Fotboll ligger i botten av tabellen och om inte läget förbättras riskerar vi att åka ur Allsvenskan. Det är på inget sätt acceptabelt. Det är också vårt ansvar att säkerställa att vi i första hand klarar kontraktet och i andra hand återtar positionen som ett lag i toppen av svensk fotboll i enlighet med klubbens vision. För att åstadkomma det senare behöver vi fokusera på det förstnämnda.

Vi vill försäkra alla AIK:are om att vi tar fullt ansvar för den rådande situationen. Det finns ett antal orsaker som har bidragit till att vi befinner oss där vi är. I ett senare skede kommer det att finnas tid för en mer noggrann analys hur vi säkerställer att vi inte hamnar i denna situation igen, men för närvarande är det viktigaste att vi som klubb gör allt vi kan för att ta oss ur den här situationen.

Det tydligaste budskapet vi kan ge är att Thomas Berntsen, i egenskap av sportchef herr, är den inom klubben som fattar de sportsliga besluten. Det är med emfas vi vill understryka att vi gör allt för att stötta Thomas i detta. AIK Fotbolls ekonomi är solid och i det omedelbara perspektivet kommer vi att verka för att tilldela de resurser som anses vara nödvändiga.

Det viktigaste perspektivet är dock det långsiktiga. Utifrån Thomas Berntsens analys kommer AIK Fotboll att arbeta med en omfattande förändring i prestations- och träningskulturen på Karlberg. Ett flertal förbättringspunkter har redan identifierats. Till dessa hör bland annat en markant ökad träningsmängd, förbättrad mätning av data för fysisk prestanda, satsning på näringslära och fysiologi, förbättrad process för att få skadade spelare åter i spel samt en utökning av klubbens scouting. I tillägg arbetar vi med en fortsatt intensiv process för en ny verksamhetsanpassad träningsanläggning.

Parallellt med Thomas Berntsens inträde i organisationen har vi tydliggjort roller och processer kopplat till den sportsliga organisationen. Det tekniska rådet, som under flera år fungerat som ett stöd åt klubbens samlade sportsliga verksamheter, har som primärt uppdrag att säkerställa en bra överföring av spelare från till U till A. Spelarrekryteringar till A-laget ägs av sportchefen.

Utöver allt ovan kommer vi också begränsa klubbens mediala närvaro i syfte att skapa arbetsro för spelartrupp och tränarstab.

Slutligen vill vi rikta vårt innerligaste och varmaste tack till alla AIK:are som sluter upp för skölden match efter match. När det blåser står ni stadigt kvar och visar vägen. Alla vi som arbetar för klubben känner er påtagliga oro och även vårt ansvar att leda oss ur den här svåra stunden. Det är för er vi arbetar och det är för er vi ska se till att vinna. Tack för att ni är AIK.

Text: AIK Fotbolls styrelse och ledning

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll