Motioner inkomna till årsmötet i AIK Fotbollsförening

2021.03.09, kl 15:39
Årsmötet i AIK Fotbollsförening 2021 genomfördes planenligt under mars månad. På mötet fastställdes räkenskaper, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och nya ledamöter valdes till styrelsen i enlighet med förslag i kallelsen. Årsmötet beslöt också, i enlighet med styrelsens förslag, att hänskjuta beslut om de motioner som inkommit till ett extra möte.

* Uppdatering 2021-07-05: Ändrat datum och tid för extrainsatt medlemsmöte.

Beslutet grundar sig på styrelsens bedömning om att ett fysiskt möte ökar möjligheten till debatt och dialog vilket kan underlätta beslutsprocessen hos medlemmarna.

Styrelsen planerar därför att kalla till ett extra möte den 30 augusti 2021* där medlemmarna skall ges möjlighet att diskutera och ta ställning till de inlämnade motionerna. Avsikten är att genomföra ett fysiskt möte vilket dock kommer att vara avhängigt pandemin och de gällande restriktionerna vid denna tidpunkt. Styrelsen ber därför att få återkomma med kallelse och mer information om mötets genomförande längre fram.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll