Motioner till årsmötet i AIK FF den 7 mars 2024

2023.12.21, kl 13:00
Årsmötet i AIK Fotbollsförening kommer att genomföras torsdagen den 7 mars 2024 i Solna Gymnasium med start klockan 18:00. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen i AIK Fotbollsförening tillhanda senast den 1 februari 2024.

Styrelsen i AIK FF hälsar välkommen till det kommande årsmötet, där du denna gång behöver delta fysiskt på plats för att kunna göra din röst hörd som medlem. Beslutet har tagits efter rekommendation från Riksidrottsförbundet. Däremot kommer det vara möjligt att följa årsmötet online, men utan möjlighet till att kunna rösta. Som medlem i AIK kan du bidra med uppskattat engagemang och dessutom påverka klubbens framtid med din röst.

Observera att motioner till årsmötet ska vara styrelsen i AIK Fotbollsförening tillhanda senast torsdagen den 1 februari 2024. Motionerna ska lämnas via mejl till styrelsen@aikfotboll.se. Inkomna motioner kommer löpande att publiceras på hemsidan. Innan årsmötet, efter den 1 februari 2024, kommer styrelsen att bjuda in medlemmar till ett digitalt möte där möjligheter finns att ta förberedande frågor inför årsmötet.

Kallelse och andra handlingar till årsmötet publiceras på hemsidan senast två veckor före årsmötet. AIK Fotboll vill också påminna våra medlemmar om att inför årsmötet säkerställa medlemskap genom att inbetala medlemsavgiften till Allmänna Idrottsklubben och vid behov uppdatera kontaktuppgifterna. Mer information om medlemskapet finns på denna sida.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll