Motioner till årsmötet i AIK FF den 9 mars 2023

2023.01.17, kl 11:30
Årsmötet i AIK Fotbollsförening är planerat att genomföras torsdag den 9 mars i Solna Gymnasium. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen i AIK Fotbollsförening tillhanda senast den 1 februari 2023.

Motionerna skall lämnas via mejl till styrelsen@aikfotboll.se. Inkommande motioner kommer löpande att publiceras på hemsidan.  Kallelse och andra handlingar till årsmötet samt information om mötets genomförande publiceras senast två veckor före mötet.

AIK Fotboll vill också påminna våra medlemmar om att i god tid inför årsmötet inbetala medlemsavgiften till Allmänna Idrottsklubben och vid behov uppdatera kontaktuppgifterna. Mer information om medlemskapet finns på följande sida.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll