Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB är utsedd inför årsstämman 2021

2020.10.01, kl 11:00
Nomineringskommittén i AIK Fotboll AB skall bestå av tre ledamöter, varav en representant för AIK Fotbollsförening, en representant för den största minoritetsägaren samt en oberoende representant.

Som representant för AIK Fotbollsförening har Raoul Mehta utsetts och på Bolagets årsstämma den 10 mars 2020 utsågs Niklas Strömstedt till oberoende representant. Den största minoritetsägaren, Fabege AB, har nu utsett Klaus Hansen Wikström till sin representant i Nomineringskommittén inför årsstämman 2021. För mer information om Nomineringskommittén i AIK Fotboll AB hänvisas till denna sida.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll