Nomineringskommittén lämnar förslag inför årsstämman 2021

2021.02.17, kl 19:01
Styrelsen för AIK Fotboll AB har informerats om att bolagets nomineringskommitté lämnar följande förslag inför årsstämman den 11 mars 2021.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Nomineringskommittén föreslår att Daniel Torbjörnsson väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tio stycken. Nomineringskommittén föreslår vidare att en styrelsesuppleant ska väljas.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval:
Robert Falck, styrelseordförande
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: VD Målerifakta.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ledamot Norrenergi AB, ledamot Paskaia AB, ledamot Robert Falck AB, suppleant Natural Numbers AB.
Utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 10 000.
* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, ledamot
Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.
Yrke: Delägare Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk förening, ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC Fund 1 AB, ledamot Ymer SC AB, ledamot Ymer SC AC AB (publ.), ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Joen Averstad, ledamot
Född: 1984. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Marianne Bogle, ledamot
Född: 1966. I styrelsen sedan 2018.
Yrke: VD CSR Sweden.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen The Global Village, ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Information, RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Tomas Franzén, ledamot
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl.a. Bonnier AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl.a. Bonnier News AB, TietoEVRY Oy, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB.
Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB och ledamot i AIK Fotbollsförening Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Pär Henriksson, ledamot
Född: 1974. I styrelsen sedan 2020.
Yrke: Varumärkeschef Saab AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Statsvetenskap och rättsvetenskap.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Ulf Nilsson, ledamot
Född: 1950. I styrelsen sedan 2020.
Yrke: Ägare till VinPröjsarn AB och Artphoto Foundation Sweden AB, pensionär.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i VinPröjsarn AB samt ledamot i Artphoto Foundation Sweden AB.
Utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Nyval:
Caroline Goldberg, ledamot
Född: 1984. Var suppleant i styrelsen under 2020.
Yrke: Growth & CRM Director, Acne Studios.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: MSc. Ekonomi, Uppsala universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Kerem Yazgan
Född: 1972.
Yrke: VD.
Övriga styrelseuppdrag: HUI Research.
Utbildning: Fil.kand i litteraturvetenskap samt studier i nationalekonomi.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Stefan Lundin
Född: 1955.
Yrke: Egen företagare inom idrottsrelaterade föreläsningar.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Tränarföreningen.
Utbildning: Socionom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Nyval av styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén föreslår att följande person väljs till styrelsesuppleant för tiden intill nästa årsstämma:

Nazanin Vaseghpanah, suppleant
Född: 1987. Var i ordinarie ledamot i styrelsen under 2020
Yrke: Socialpedagog.
Övriga styrelseuppdrag: Suppleant i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Val av styrelseordförande
Nomineringskommittén föreslår att Robert Falck väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår att Niklas Strömstedt väljs till oberoende representant i valberedningen.

Text: Nomineringskommittén

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll