Organisationsförändring i damlaget

2020.12.21, kl 16:00
I arbetet med att organisera och planera damlagets organisation för 2021 har AIK Fotboll fattat ett beslut om att göra en organisationsförändring.

I syftet att öka verkningsgraden gällande såväl spel-, spelar- och organisationsutveckling så kommer damlaget att tillsätta en manager och den funktionen kommer under 2021 att besättas av den nuvarande sportchefen Anne Mäkinen.

– I den fas som damverksamheten idag befinner sig så har vi fattat ett beslut om att ge Anne ett utökat ansvar. Bedömningen är att det är den snabbaste vägen till såväl kortsiktiga som långsiktiga resultat. Anne är väl förtrogen i AIK Fotbolls långsiktiga strategi och utvecklingsidé vilket gör att valet känns spännande och bra både på kort och på lång sikt, säger AIK Fotbolls klubbdirektör Björn Wesström.

– Det är en tuff, men samtidigt en spännande och inspirerande uppgift och jag tackar klubben för förtroendet. Jag kommer att göra mitt yttersta för att vi ska lyckas ta nästa steg i strategin som styrelsen nyligen beslutat om, säger Anne Mäkinen.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll