Över 4 000 matlådor sålda – nu siktar vi på 10 000

2020.04.03, kl 20:00
Ett drygt dygn har gått sedan AIK Fotboll lanserade insamlingsinitiativet Svartgul matlåda. Drygt 4 000 matlådor är garanterade för leverans till vårdpersonal och människor med speciella behov i den extraordinära situation vi befinner oss i. Dessutom stöttar initiativet restaurangnäringen genom att skapa intäkter till en bransch som står under svåra förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Annons:

Ett helt fantastiskt resultat! Det fanns inte i vår vildaste fantasi att målet skulle uppnås så snabbt. Ett enormt tack till alla AIK:are därute som stöttat initiativet och därmed bidragit till en stor samhällsinsats. Ett speciellt tack vill vi också rikta till de samarbetspartners till AIK Fotboll som stöttat initiativet – ICA Nära Järvastaden, Svea Ekonomi och inte minst Norrenergi. Ytterligare ett varmt tack till Ultras Nord som genom t-shirten ’Det som får oss att leva’ bidrar medinsamlade medel till både Svartgul matlåda och AIK Fotbolls kampanj #intebaraexistera.

När vi igår förstod vilket gensvar initiativet fick ställde vi oss frågan – vad händer när vi uppnått 5 000 matlådor? För även om AIK Fotboll vill göra en samhällsinsats ska vi kunna tillgodose efterfrågan och behov. Vi vill inte bidra till vare sig matsvinn eller risk för ökad smittspridning genom vårt initiativ så för att fatta beslut kring en fortsättning av kampanjen behövde vi ställa frågan till mottagarna. Finns det mer vi kan göra? Svaret som kom var tydligt – ja!

Med ytterligare medel skulle AIK Fotboll kunna genomföra något av följande:

  • Utöka utdelningsfrekvensen från tre till fem dagar per vecka.
  • Utöka antalet utdelningsveckor från två veckor till fyra eller fem.
  • Utöka antalet mottagare inom vården eller andra institutioner eller organisationer som behöver hjälp med att förse människor i behov med mat.

Dessutom fick vi tydliga indikationer från vården att beläggningen av vårdplatser kommer att öka kraftigt under de kommande fem till sex veckorna varför behovet av att förse vårdpersonal med mat är ännu större framgent.

Med detta som underlag stod det klart för oss att vi kan öka vår målsättning till 10 000 matlådor och fortfarande möta den efterfrågan och de behov som finns. Så det gör vi nu och hoppas att alla ni därute är med oss i denna viktiga satsning för att underlätta i en svår situation för både samhälle och enskilda människor.

Tack alla för ert stöd! Ta hand om er och era nära.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll