"På djupet med" presenterar Svarta Gänget

2019.10.02, kl 08:00
I artikelserien "På djupet med" kommer vi att lyfta fram olika profiler som stödjer eller bidrar till AIK Ungdomsfotboll på olika sätt. Inslagen kommer att publiceras löpande under året.

I denna artikel intervjuar vi Jonas Jadling som är ordförande för Svarta Gänget. Jonas berättar mer om Svarta Gängets historia, deras arbete samt vad deras framtida planer är.

Vad är Svarta Gänget?
– Vi är en förening bestående av företagare och privatpersoner med stort AIK-hjärta. Vi arbetar för att leva upp till vår mission att “alla ekonomiska medel som kommer in till föreningen, oavkortat skall hjälpa AIK:s barn och ungdomar som har särskilda behov, allt för att de ska kunna utöva sin idrott inom AIK”. I föreningen arbetar vi ständigt för att utveckla oss och vårat samarbete med AIK:s olika ungdomssektioner. Vi är en förening för alla med stort AIK hjärta. Vårat motto är “AIK i våra hjärtan” vilket speglar vår klubblogga. I vår förening väljer man själv hur aktiv man vill vara. Alla arbetar efter sin förmåga och vilja. Som medlem bidrar man oavsett då det är våra medlemsintäkter som ger oss våra möjligheter att bidraga.

När grundades Svarta Gänget?
– Svarta Gänget bildades 1959 av trävaruhandlarna Tage Nyström och Sune Swartling, som även var föreningens första ordföranden. Det finns inte mycket dokumentation över de två första decennierna. Vid början av 1980-talet anslöt Bo Esteklev i föreningen och han tog över som ordförande 1987 och satt till 2013. Fram till 1990-talet stöttade föreningen AIK generellt. Då AIK fyllde 100 år 1991 bidrog Svarta Gänget med 100 000 kr. Sedan mitten av 1990-talet stöttar vi endast AIK:s ungdomssektioner. Detta för att säkerställa återväxten inom föreningen.

Hur får ni nya medlemmar?
– Traditionellt är att medlemmar rekryterar medlemmar. Dock har trenden de senaste åren varit på nedgång, trots vår vackra mission och viktiga arbete. Vi har kritiskt granskat oss själv och inser att vi måste bli bättre på sprida vår mission och synas. Vi bör vara kända hos alla med stort AIK-hjärta. Därför har vi varit med på Fair Play Corner. Vi etablerar närmare kontakt med ungdomssektioner och vi försöker vara mer aktiva i sociala medier.

Vad är er målsättning både kort- och långsiktigt?
– Målsättningen kortsiktigt har varit att strukturera styrelsearbetet vilket vi redan gjort. Vi träffas mer frekvent och tar mer tillvara på våra kreativa idéer och verkställer dem. Är vi 30 medlemmar vid årets slut så är vi nöjda. Målet vid bokslut för 2020 är att vi ska vara 100 medlemmar. På lång sikt så ska vi vara det självklara valet för alla AIK:are som vill bidra till att hjälpa de ungdomar som inte har ekonomiska medel att deltaga. Ingen ska stå utanför. Det ska inte finnas någon AIK:are som inte känner till oss och vår verksamhet.

Text: AIK Ungdomsfotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll