Skrivelse till AIK Fotboll från SvFF

2020.11.04, kl 14:31
AIK Fotboll har onsdagen den 4 november 2020 mottagit en skrivelse från Svenska Fotbollförbundet (SvFF) angående förmedlare i samband med försäljningen av Nabil Bahoui 2015.

SvFF har tidigare förelagt AIK Fotboll att inkomma med yttranden angående försäljningen av Nabil Bahoui 2015, framför allt i fråga om vilka förmedlare som varit involverade i affären och hur detta redovisats till SvFF.

Efter att SvFF gått igenom AIK Fotbolls uppgifter och annat tillgängligt material kopplat till övergången underrättades klubben idag om att SvFF, med hänsyn till den preskriptionsregel om fyra år som gäller enligt 14 kap. 10 § andra stycket Riksidrottsförbundets stadgar, inte kommer att utreda ärendet vidare eller lämna in någon anmälan till Disciplinnämnden avseende brott mot det då gällande förmedlarreglementet. Detta gäller förutsatt att det inte framkommer några nya uppgifter i ärendet som ger skäl till misstanke om överträdelser som ännu inte preskriberats.

AIK Fotboll fortsätter den interna transferutredning som sedan tidigare kommunicerats. Utredningen kommer inte att beakta preskriptionstider i utredningsstadiet.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll