Strategiskt partnerskap mellan AIK Fotboll och DSM

2024.02.16, kl 13:15
AIK Fotboll AB har för närvarande ett lån hos Den Svarta Massan som löpt ut och detta lån önskar klubben att förlänga och därmed ändra villkoren för den ursprungliga överenskommelsen. DSM och AIK Fotboll har i och med denna förfrågan arbetat fram förutsättningar för att arbeta mer långsiktigt tillsammans med ambition om att stärka bådas verksamheter.

En grundsten till samma långsiktiga partnerskap vilar i DSM:s verksamhet, i form av att ställa ut lån, där en omvandling av tidigare godkänt kortsiktigt lån på 10 miljoner kronor med förfallodatum 31 december 2023 önskas förlängas med en långsiktig horisont till 31 december 2028. I partnerskapet kommer AIK Fotboll utöver amortering och räntebetalningar skapa förutsättningar för att DSM växer.

– Att det i klubbens närhet finns en föreningsdriven bank vars syfte är att skapa förutsättningar för AIK:s idrotter är en enorm tillgång. Däremot är den underutnyttjad. Den Svarta Massans medlemmar ska givetvis ta ställning först, men idén med ett strategiskt samarbete är att ge AIK Fotboll förutsättningar till att våga vara mer offensiva i vår sportsliga satsning, säger AIK Fotbolls VD/klubbdirektör Fredrik Söderberg.

Läs mer om det strategiska partnerskapet på Den Svarta Massans hemsida där det även finns information om hur man blir medlem i den ekonomiska föreningen.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll