Styrelsearbete i virustider

2020.05.11, kl 14:00
Styrelsen i föreningen och bolaget har, tillsammans med den operativa ledningen i klubben, under våren 2020 fokuserat på att säkra AIK Fotbolls möjligheter att även i framtiden vara en ledande klubb. Corona-viruset har, som för så många verksamheter i samhället, dominerat agendan på de möten som hållits. Styrelsen har också rekryterat en ny klubbdirektör och VD i Björn Wesström.

Under april hölls också ett längre planeringsmöte för styrelsen. Då diskuterades bland annat det fortsatta arbetet med den övergripande organisatoriska utredningen. Styrelsen har gått igenom motionen och delat upp arbetet i delar för att så snabbt som möjligt komma framåt i arbetet. Det bör noteras att på grund av det ekonomiska läget och osäkerheten kring framtida intäkter så har styrelsen avvaktat med att ta in externt stöd i arbetet. Bedömningen är att arbetet kan drivas framåt initialt med insatser från kontoret och styrelsen. Styrelsen har för avsikt att hålla informationsmöten kring utredningen efter sommaren – när vi förhoppningsvis kan träffas fysiskt.

Text: Styrelsen i AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll