Styrelsearbetet 2019

2019.09.18, kl 14:32
Hösten är här och AIK:s representationslag i Allsvenskan och Elitettan är inne i slutet av respektive serie, samtidigt som att det arbetas hårt både på sportkontoret och på AIK Shop för att slutföra 2019 och ta sats gentemot nästa år. Vi i styrelsen vill ta tillfället i akt att berätta lite övergripande om hur den senaste tiden har sett ut gällande vårt arbete utan att gå in på detaljnivå.

AIK Fotbolls styrelse har hittills under 2019 hållit sju ordinarie styrelsemöten i AIK Fotbollsförening och sju ordinarie styrelsemöten AIK Fotboll AB samt tillbringat en heldag tillsammans där fokus låg på verksamhetens strategi.

I vårt arbete i och runt styrelsemötena har vi bland annat gjort följande:

Förvaltat medlemsbeslut från årsmöte/motioner, samt löpande följt upp kontakter från medlemmar. I Diarium över medlemsbeslut finns uppdaterad information om status för motionerna från det senaste årsmötet i AIK Fotbollsförening.

Kontinuerligt diskuterat med AIK Fotbolls ledning och tagit beslut i viktiga frågor såsom:
– Strategisk inriktning avseende diskussionerna om ”villkorstrappan”.
– Mål och strategier, exempelvis strategisk inriktning för damverksamheten.
– Justeringar i budget för den sportsliga verksamheten.
– Inriktning för hur transaktioner mellan AIK FF och AIK Fotboll AB skall hanteras och redovisas.
– Verksamhetsplaner.

Styrelsens ledamöter har lett och deltagit i ett antal arbetsgrupper, exempelvis kring frågor om relationen till minoritetsägare i AIK Fotboll AB och en ny träningsanläggning. Inom ramen för dessa arbeten har det gjorts en hel del arbete, exempelvis möten med större minoritetsägare och andra intressenter.

Ledamöterna har även deltagit vid ett antal andra sammankomster runt klubbens matcharrangemang och ungdomsturneringar, årsmötet i Svenska Fotbollförbundet samt varit på plats på Järvaveckan som handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. AIK Fotbolls styrelse har vid samtliga möten i Uefa Champions League och Uefa Europa League närvarat med minst en representant. Styrelsen besöker dessutom regelbundet AIK Fotbolls olika verksamheter, granskar och följer organisationens utveckling och ekonomi löpande samt vidtar därefter åtgärder om det behövs. Styrelsens ledamöter finns ständigt tillgängliga för att vid behov ge stöd till verksamheten i olika frågor där tjänstemännen önskar styrelsens hjälp eller råd samt har en kontinuerlig dialog med klubbdirektören/vd i dennes roll.

Vi ser fram emot ett fortsatt hårt arbete under resten av året och kommer återkomma med mer information i AIK Fotbolls officiella kanaler. Styrelsen för AIK Fotboll tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

Text: Styrelsen för AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll