Styrelsen arbetar med motioner från årsmötet

2020.03.31, kl 13:00
Den nyvalda styrelsen i AIK Fotboll har under sina första möten inte bara arbetat med att säkra att AIK Fotboll klarar den svåra samhällskris som Covid-19 innebär. Även de motioner som vann stämmans bifall på årsmötet har diskuterats.

Annons

Styrelsen har börjat med att ta tag i den motion som bifölls som handlar om en övergripande organisatorisk utredning. Styrelsen har diskuterat formerna för ett sådant arbete och tillsatt en mindre arbetsgrupp med bl.a. Pär Henriksson, Anders Appell och Joen Averstad för att inleda arbetet med utredningen. Styrelsen har för avsikt att löpande kommunicera arbetet med utredningen.

På årsmötet beslutades också att AIK aktivt och tydligt ska ta ställning emot införandet av VAR-systemet i svensk fotboll, samt driva frågan i olika organ inkluderat i Europa. Styrelsen har inlett detta arbete och kommer att driva frågan när den kommer upp för diskussion inom Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och andra organ där AIK har representation.

– Vi fick ett tydligt beslut från medlemmarna och det kommer vi självklart att fullfölja i de sammanhang där AIK har en röst, säger AIK Fotbolls ordförande Robert Falck.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll