Till AIK:s medlemmar och aktieägare

2019.03.15, kl 16:53
På gårdagens årsstämma för AIK Fotboll AB röstade vi igenom en spegling av styrelsen i AIK Fotbollsförening i enlighet med medlemmarnas beslut, så att exakt samma ledamöter även utgör styrelsen i AIK Fotboll AB. Den speglingen möjliggör för oss att under året även i praktiken arbeta enligt principen “Ett AIK Fotboll”.

På årsmötet röstades en motion igenom som instruerar AIK Fotbollsförening att under 2019 utreda hur medlemmarnas inflytande i AIK Fotboll ska säkerställas på bästa sätt.

Vi har även en dialog med minoritetsägare i AIK Fotboll AB som, bland annat, har synpunkter på hur styrelsen utses i bolaget.

En av våra högsta prioriteringar som nytillträdd gemensam styrelse för AIK Fotboll AB och AIK Fotbollsförening är att förnya och stärka relationerna till såväl existerande som potentiella minoritetsägare, liksom andra nyckelintressenter för klubben.

Det är utan tvekan viktigt för AIK Fotboll att majoritets- och minoritetsägare har ett gott samarbete och en fungerande dialog, liksom att medlemmarna har ett starkt inflytande. Vi tror att aktieägarnas, medlemmarnas och AIK Fotbolls intressen ofta sammanfaller naturligt. Vår ambition är att omedelbart starta en utredning som belyser detta och är övertygade om att det arbetet kommer underlätta viktiga klubbfrågor på sikt.

En sund och ordnad ekonomisk drift och ett långsiktigt, resultatorienterat arbetssätt kommer att vara utgångspunkter i hur vi tar oss an styrelsefrågor. De konflikter som uppstår kommer vi anstränga oss för att hantera. Vi är öppna för dialog och samarbete, samtidigt som vi vill ha bästa tänkbara möjlighet att fokusera på de frågor som driver verksamheten framåt.

/Styrelsen för AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll