Tillväxtverket har beslutat att återkräva AIK Fotbolls stöd för korttidsarbete under pandemin. AIK Fotboll kommer att överklaga beslutet.

2022.05.04, kl 16:33
Tillväxtverket har idag meddelat sitt beslut att återkräva det utbetalda stödet på 5 842 995 kronor för korttidsarbete under pandemin. Tillväxtverket har gjort bedömningen att de ekonomiska svårigheterna som drabbat AIK Fotboll under pandemin inte varit tillfälliga. AIK Fotboll delar inte Tillväxtverkets bedömning och kommer därför att överklaga beslutet.

– Vi är oerhört förvånade över Tillväxtverkets beslut. Att pandemin, samt de fullständiga publikrestriktioner som infördes i samband med denna, medförde stora ekonomiska svårigheter för AIK Fotboll och för andra fotbollsklubbar råder inget tvivel om. Däremot har Tillväxtverket gjort bedömningen att AIK Fotboll befann sig i ekonomiska svårigheter under de år som närmast föregick pandemin vilka, enligt verkets uppfattning, innebar att bolaget inte skulle vara kvalificerat för stöd för korttidsarbete. Vid årsskiftet 2019/2020 redovisade AIK Fotboll en kassa på 46 Mkr samt ett eget kapital på över 64 Mkr. Mot bakgrund av klubbens starka finansiella ställning före pandemin så delar vi självklart inte Tillväxtverkets bedömning och kommer därför att överklaga detta beslut, avslutar AIK Fotbolls Finansdirektör Håkan Strandlund.

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2022, kl 16:30 (CET).

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll