Uppdatering från Valberedningen

2019.04.16, kl 17:58
Med en godkänd allsvensk inledning av representationslaget för herrar och en stark premiärvinst av representationslaget för damer avklarade önskar vi i AIK FF:s Valberedning kort informera hur vi ser på vårt arbete under året och passa på att presentera våra nya ledamöter.

Valberedningens uppgift är att sätta sig in i styrelsens arbete, prata med medlemmar och anställda inom AIK Fotboll samt i övrigt analysera det som händer i och kring föreningen för att därigenom skaffa gediget underlag för att bedöma styrelsens förmåga att leda AIK FF, bedöma vilken kunskap och erfarenhet styrelsen behöver kompletteras med och om det är några särskilda sakfrågor på vilka det bör placeras extra fokus.

Förra året valde Valberedningen att genomföra en medlemsenkät varigenom ett antal frågor som medlemmarna ansåg extra viktiga för AIK Fotboll kunde identifieras. Ett av dessa identifierade fokusområden rörde träningsfaciliteter och spelplatser för både representations- och ungdomslag (inkl. utredningen av det egna arenaalternativet) vilket var en bidragande anledning till att Valberedningen valde att föreslå Robert Falck som ny ordförande för AIK FF.

Vi i Valberedningen tror starkt på denna metodik där fokusområden identifieras och sedan fungerar som en ledstjärna i Valberedningens arbete. Därför kommer vi också i år att genomföra en medlemsenkät och hoppas även kunna utveckla medlemsdialogen och ordna en träff för djupare diskussion kring viktiga frågor för AIK Fotboll.

Under året vill vi i Valberedningen ytterligare professionalisera Valberedningens arbetsmetoder och processer. Förhoppningsvis kommer detta att resultera i justeringar i den arbetsordning för Valberedningens arbete som togs fram förra året. Valberedningens arbetsordning är att levande dokument som ska göra det lättare för nya ledamöter att förstå och komma igång i valberedandet samt fungera som redskap för att värna medlemsdemokratin och se till att medlemmarnas vilja får genomslag i Valberedningens arbete.

I korthet planerar vi att lägga upp årets arbete enligt följande tidplan:

  • Fram till sommaren kommer Valberedningen att ge styrelsen och dess nye ordförande arbetsro att finna sina arbetssätt. Vi kommer, mot bakgrund av föregående års arbete och de nyvalda valberedarnas nya perspektiv, fokusera på utveckling av Valberedningens arbetsmetoder.
  • I början av sommaren kommer vi att hålla enskilda avstämningar med styrelseledamöter, för att höra oss för hur de upplever att styrelsearbetet fungerar. Vi kommer i samband med detta även att hålla avstämningar med vissa anställda inom AIK Fotboll, för att höra hur de upplever samarbetet med AIK Fotboll.
  • Till hösten kommer vi – liksom föregående år – att distribuera en medlemsenkät för att ge samtliga medlemmar möjlighet att lämna sin syn på styrelsens roll, behov av kompetenser, önskade fokusområden m.m. Vi har även ambitionen att få till en träff där mer djupgående diskussion kan föras kring dessa frågor.
  • I början av hösten kommer vi även att besöka minst två styrelsemöten för att få en mer konkret bild av hur styrelsen arbetar.
  • I slutet av året kommer vi att analysera det vi har fått med oss under året, föra nya samtal med sittande styrelse och anställda samt träffa eventuella nya kandidater.
  • I februari 2020 kommer Valberedningen att presentera sitt förslag till ny styrelse för medlemmarna att ta ställning till på årsmötet i mars 2020.

Vi ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med er medlemmar under året och välkomnar er att ta kontakt med oss om ni har några tankar kring hur vi bör arbeta, förslag till potentiella styrelsekandidater eller bara vill diskutera AIK Fotbolls framtid generellt! Oss når ni på vb@aikfotboll.se.

På återhörande,
Caroline Szyber, sammankallande
Axel Granath
Cecilia Tengmark
Raoul Mehta

Nedan lite kort om Cecilia och Raoul.
Cecilia Tengmark
Började spela knattefotboll i AIK som femåring och spelade sedan hela vägen genom ungdomslagen upp i AIK:s damlag som hon debuterade i som 16-åring. Har även varit tränare i flickfotbollen. 33 år. Född i Solna. Utbildad statsvetare och journalist.

Raoul Mehta
Spelade fotboll i AIK från knatteåldern där St Erikscups-guld med ett lag där Mattias Moström var den stora stjärnan får ses som höjdpunkten i fotbollskarriären. Haft årskort på olika läktare genom livet, ständig medlem i AIK FF samt medlem i DSM och ASK. Spenderat senaste sex åren i USA, en tid då Sverige-resorna planerats minutiöst efter AIK Fotbolls spelschema. 36 år, utbildad jurist och jobbar för tillfället som chefsjurist på en neobank.

Text: Valberedningen, AIK FF

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll