Valberedningens förslag till styrelse i AIK FF

2021.02.16, kl 19:00
Valberedningen för AIK FF ger följande förslag gällande styrelse till årsmötet den 8 mars 2021.

Inledning
Under 2018 uppförde valberedningen, på uppdrag av årsmötet, en utökad instruktion för valberedningsarbetet. Denna instruktion syftar till att valberedningens arbete sköts på ett genomtänkt, lyhört och professionellt sätt och till att skapa struktur för att se till att arbetet blir så bra som möjligt för AIK Fotboll. Denna instruktion har under 2020, liksom 2019, legat till grund för vårt arbete.

Som led i vår strävan efter lyhördhet och professionalism har vi i valberedningen under året fortsatt varit noga med att information om hur arbetet fortgår lämnats till samtliga medlemmar samtidigt genom kommunikation på AIK Fotbolls hemsida, vilket vid ett tillfälle följdes upp med medverkan i supporterpodcast, efter inbjudan.

Den medlemsundersökning som under 2018 genomfördes visade att frågor om arena och träningsanläggning samt utveckling av sportslig verksamhet för såväl elit som bredd var medlemmarnas högst prioriterade framtidsfrågor för AIK Fotboll. Samtidigt framkom under 2019 års styrelseutvärdering även att strategisk utveckling av AIK Fotbolls marknadserbjudande, alltså det värde vi erbjuder våra kommersiella samarbetspartners, ansågs vara ett prioriterat utvecklingsområde. Vår uppfattning har under året varit att dessa frågor fortsatt varit prioriterade på lång sikt, även om krisåret 2020 ställt många andra krav på styrelse och organisation i stort. De har därför lagts till grund för valberedningsarbetet även under 2020.

Såväl styrelse som valberedning har under året sett vikten av att styrelsen har en stark kompetens inom elitfotboll för herrar. Sådan kompetens i styrelsen är en förutsättning för goda beslutsprocesser i sportsliga frågor och för att förankra det operativa sportsliga arbetet i det mer långsiktiga strategiska arbete som styrelsen ansvarar för. Framöver blir detta aktuellt inte minst för att, i samråd med tjänstemän, säkerställa genomförandet av de rekommendationer som framlagts i den utredning som genomförts av AIK Fotbolls större transfers.

På årsmötet 2020 röstade medlemmarna igenom en motion, baserad på ett förslag från oss i valberedningen, som möjliggjorde upp till två oberoende eller minoritetsägarrepresentanter i AIK Fotboll AB:s styrelse, som komplement till de ledamöter som även sitter i AIK FF:s styrelse. Detta resulterade i att Ulf Nilsson under året suttit som ordinarie ledamot i AIK Fotboll AB:s styrelse men som adjungerad i AIK FF:s styrelse. Vi bedömer att detta fungerat väl och bidragit till större trygghet såväl i styrelsearbetet som bland våra större minoritetsägare.

Året 2020 har varit utmanande för AIK Fotboll, liksom för fotbollen och samhället i stort, varför vår bedömning är att styrelsens arbete till större del än vad som är önskvärt gått till att hantera kortsiktiga frågor, snarare än att fokusera på långsiktig strategi- och identitetsutveckling. Vi har förståelse för detta och bedömer att det funnits en medvetenhet i styrelsen om behovet av mer långsiktiga perspektiv, trots årets stora utmaningar.

Förutom detta har valberedningen fortsatt lagt fokus på samverkan med nomineringskommittén för AIK Fotboll AB och arbetet rörande större minoritetsägares delaktighet i processen för hitta lämpliga styrelsekandidater till AIK FF och AIK Fotboll AB. Vi vill tacka nomineringskommittén för ett gott samarbete under året. Nomineringskommittén har varit positiva till våra förslag om förändringar i AIK FF:s styrelse.

Samverkan mellan AIK FF och AIK Fotboll AB har varit prioriterat även från AIK FF:s styrelse under året och vår uppfattning är att arbetet fortlöpt väl.

Process
Vi har under året besökt två styrelsemöten, hållit enskilda avstämningar med samtliga styrelseledamöter och genomfört en skriftlig styrelseutvärdering.

Av detta har vi dragit följande slutsatser
– Styrelsearbetet har under året förflutit bra med ett gott samarbete mellan styrelsens ledamöter. Ledamöterna vittnar fortsatt om ett klimat där allas åsikter respekteras och där frågor kan diskuteras öppet.
– Ordföranden leder styrelsens arbete på ett förtjänstfullt sätt, detta särskilt med tanke på de utmaningar som en stor styrelse medför.
– Styrelsen har under året utvecklat sin strategiska kompetens, främst genom de ledamöter som tillkom efter 2020 års årsmöte.
– Styrelsens arbete har ibland förflyttats från nödvändigt identitets- och strategiarbete. Detta har dessvärre varit en nödvändighet under coronakrisen.
– Under året har behovet av en fortsatt stark kompetens inom elitfotboll och transfermarknad för herrar framlyfts särskilt från styrelsens ledamöter.
– Styrelsen är fortsatt stor och bör därför inte växa.
– Bland styrelsens ledamöter upplevs dock inte styrelsens storlek som något problem. Även om man ser att en mindre styrelse eventuellt skulle kunna fungera mer effektivt ser man också en stor fördel i den bredd av spetsegenskaper som under året funnits att tillgå i styrelsen.

Vidare anser vi att det är fortsatt viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet och fokus på de kompetens- och fokusområden som efterfrågats under detta och föregående år. Vi har därför valt att föreslå en styrelse som fortsatt består av 10 personer, inklusive ordförande.

Förslag
Valberedningens styrelseförslag till årsmötet 2021:
Till ordförande – Robert Falck
Till ledamot – Anders Appell för en tid om 2 år
Till ledamot – Tomas Franzén för en tid om 2 år
Till ledamot – Caroline Goldberg för en tid om 2 år
Till ledamot – Kerem Yazgan för en tid om 2 år
Till ledamot – Stefan Lundin för en tid om 2 år

Förutom dessa är Marianne Bogle, Joen Averstad, Nazanin Vaseghpanah och Pär Henriksson valda till årsmötet 2022.

Eric Ljunggren och Patrick Englund har meddelat valberedningen att de av privata skäl inte är tillgängliga för omval. Vi vill därför tacka dem båda för starka arbetsinsatser, kloka inspel och goda diskussioner under sina respektive år i styrelsen. Och, vi både tror och hoppas att de båda med sin erfarenhet och expertis kommer att fortsätta att fungera som resurser för styrelsen och AIK Fotboll, även om de nu väljer att lämna sina platser i styrelsen.

Eric har med kommunikativa spetsegenskaper, kunskap om det mediala landskapet och stora passion för AIK, i stort och smått, bidragit med stort hjärta såväl som kloka perspektiv och nytänkande idéer i styrelsens arbete. Patrick har med sin breda erfarenhet från svensk och internationell herrfotboll, som spelare, tränare och agent, varit mycket värdefull i styrelsens diskussioner och i dialog med den operativa ledningen.

Presentation
ROBERT FALCK föreslås som ordförande. Vi upplever att Roberts trygga och strukturerade ledarstil samt samlade kompetens och erfarenhet från styrelsearbete, politik, näringsliv och föreningsliv fortsatt behövs i AIK Fotboll. Detta särskilt då en stor styrelse ställer höga krav på lyhördhet, pragmatism och struktur från sin ordförande, något vi bedömer att Robert i allra högsta bidrar med.

CAROLINE GOLDBERG valdes 2020 in som suppleant i styrelsen. Caroline har vuxit in i rollen och har med sin kompetens i frågor som rör strategisk affärsutveckling, varumärkesutveckling och kommersialisering inom det digitala landskapet varit ett mycket gott tillskott i styrelsen, varför vi nu föreslår att hon väljs till ordinarie ledamot.

ANDERS APPELL och TOMAS FRANZÉN föreslås för omval. Detta då de utfört ett gott arbete under föregående mandatperiod samt bidrar med kontinuitet i styrelsearbetet.

KEREM YAZGAN, född 1972 i Turkiet, uppvuxen i Bergshamra i Solna. Han har de senaste åren haft ledande roller i företag, som VD eller i ledningsgrupp, och som styrelseledamot, t.ex. i bolagen KICKS, Skincity och HUI Research. Senast kommer han från rollen som VD för modeföretagen Hope och Whyred. Innan dess var han kommunikationskonsult i 10 år och dessförinnan arbetade han politiskt på nationell nivå. Han startade sin yrkesbana som bokförläggare. Har spelat fotboll i AIK och IFK Bergshamra, där han också verkat som tränare. Ett av Kerems starkaste fotbollsminnen var att uppleva Nebos mål mot Barcelona på Råsundas Norra Stå, en match då Bergshamras ”gud” Krister Nordin också spelade.

”Det lilla och lokala, killarna och tjejerna som älskar fotbollen, sina kamrater och att spela för AIK. Och de stora ögonblicken, när AIK:s herrar och damer gör det där som ingen annan kan göra. Skapar stolthet. Det är AIK Fotboll för mig. Mitt yrkesliv har växlat spår flera gånger och jag hoppas att min bredd kan vara en styrka för styrelsen och därmed AIK Fotboll.”

STEFAN LUNDIN, född 1955 i Korskrogen, har hela sitt vuxna liv varit verksam inom elitfotboll för herrar. Främst i Sverige, men också i Norge och Portugal. Stefan har en gedigen erfarenhet som spelare, tränare, klubbchef, sportchef och på marknadsavdelningar, i sammanlagt 7 allsvenska klubbar. Varav AIK är en. Sina sista 11 år innan pension arbetade Stefan för samtliga 32 elitfotbollsklubbar för herrar, som Sportdirektör för Svensk Elitfotboll (SEF). I denna roll ansvarade Stefan för sportslig utveckling och akademiverksamhet i svensk elitfotboll i stort.

”Jag hoppas att med min långa erfarenhet från svensk elitfotboll och mitt starka nätverk inom detsamma ge styrelsen god insikt i framtiden inom fotbollen och samtidigt verka för att fotbollens kärnfrågor bereds på ett konstruktivt sätt. Allt för att AIK fortsatt skall utvecklas och vara en ledande kraft inom svensk fotboll. Närmast var AIK var jag på 70-talet, då jag spelade för klubben och var lagkamrat med bland andra bröderna Leback som såg till att alla träningar, matcher, resor och samlingar blev muntra tillställningar. Även Leif Karlsson var med på den tiden, och han har sedan dess uträttat ett fantastiskt arbete i klubben. Ett arbete jag haft förmånen att följa på nära håll i min roll i SEF. Underbara människor i ett underbart lag.

Men mina starkaste minnen kring AIK rör naturligtvis Lennart Johansson. Lennart symboliserade det goda och stora i AIK och är en person jag har haft förmånen att träffa vid många tillfällen. Mitt starkaste och roligaste minne med Lennart är bara några år gammalt, när Lennart gjorde sig lustig på min bekostnad genom att fråga om jag fortfarande gick klädd i den kritstrecksrandiga gangsterkostym och stora vita skjortkrage som jag rört stor uppmärksamhet genom att dyka upp iklädd på en AIK-fest 1976. Där och då var det bara Lennart som tyckte att jag såg fånig ut, idag är jag beredd att hålla med honom.”

Förslag på revisorer
Valberedningens förslag på revisorer till årsmötet 2021 är:
– Linn Haslum Lindgren, Auktoriserad Revisor Ernst & Young AB
– Peo Lindholm

Som Suppleant för Linn Haslum Lindgren föreslås Ernst & Young och som suppleant för Peo Lindholm föreslås Henrik Lannér. Revisorerna föreslås för en tid på ett år.

Väl mött på årsmötet!

Valberedningen AIK Fotbollsförening
Caroline Szyber, Cecilia Tengmark, Raoul Mehta och Axel Granath

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll