Årsmöte för AIK FF 2020

2020.02.18, kl 14:30
AIK Fotbollsförening (FF) kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 3 mars 2020, kl 18:00. Registreringen börjar kl 17:00. Årsmötet hålls i Solnahallen på Ankdammsgatan 46 i Solna och rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Fotbollsförening och som under 2020 uppnår en ålder av 18 år. För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort krävs uppvisande av en giltig ID-handling.

För dig som ännu inte är medlem, men vill bli medlem för 2020 innan årsmötet, hänvisar vi till denna sida där all information om medlemskapet finns och hur du på ett enkelt sätt går med i Allmänna Idrottsklubben. Glöm inte att kryssa i att du vill bli medlem i AIK Fotbollsförening. Solnahallens cafeteria kommer att hålla öppet för försäljning innan mötet.

Utvärdering av årsmötet i AIK FF 2019

Efter årsmötet i AIK FF 2019 gjorde styrelsen en utvärdering och intervjuade ett antal medlemmar för att hitta områden att förbättra till framtida årsmöten. De vanligaste förbättringsförslagen som framkom var

  • Mötet var alldeles för långt. Det bör finnas en begränsad talartid. Risken är annars, vid ett för långt möte, att många medlemmar har gått hem då viktiga beslut ska tas i slutet av mötet och/eller att medlemmarna inte är sugna på att gå på årsmöte igen. Åtgärd: Förslagsvis tas denna ordningsfråga upp i början av årsmötet som då också beslutar om eventuella tidsbegränsningar, fasta pauser, etc.
  • Styrelsen var för osynlig. Åtgärd: Styrelseledamöterna kommer på årets möte gå upp på scenen och motivera motionssvaren samt svara på frågor.
  • Fler rösträknare behövs. Åtgärd: Önskemålet är framfört till valberedningen.

Det fanns även många positiva kommentarer. Det som framför allt betonades som bra var mötesordföranden (ordning och reda), registreringen (snabb) samt den nya sittningen jämfört med tidigare år.

Årsmöteshandlingar

Längre ner på sidan finns handlingar inför årsmötet inklusive inkomna motioner med styrelsens svar. Valberedningen väljs på sedvanligt sätt på föreningens årsmöte.

Då vi de senaste åren har fått slänga stora mängder handlingar i pappersformat efter årsmötet kommer vi i år enbart skriva ut ett fåtal exemplar av handlingarna – först till kvarn. Vi rekommenderar därför våra medlemmar att ladda ner handlingarna digitalt alternativt skriva ut egna exemplar.

Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för medlemmar betalas till huvudföreningen, därav ingen särskild medlemsavgift till AIK Fotbollsförening. Vänligen kom i god tid till årsmötet för att undvika köbildning.

Varmt välkomna! Nedan återfinns inkomna motioner. Styrelsens motionssvar och övriga årsmöteshandlingar. Kallelse till årsmöte i AIK FF.

Text: AIK Ungdomsfotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll