Datum för finansiella rapporter och stämmor

7 maj 2024                        Delårsrapport januari – mars 2024
22 augusti 2024                Delårsrapport januari – juni 2024
7 november 2024             Delårsrapport januari – september 2024
13 februari 2025               Bokslutskommuniké 2024
20 februari 2025               Årsredovisning 2024
13 mars 2025                    Årsstämma 2024

Text: AIK Fotboll

Relaterade nyheter

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll