Datum för finansiella rapporter och stämmor

3 maj 2023                  Delårsrapport Q1 (januari – mars 2023)
24 augusti 2023          Delårsrapport Q2 (januari – juni 2023)
2 november 2023       Delårsrapport Q3 (januari – september 2023)
16 februari 2024         Bokslutskommuniké 2023
21 februari 2024         Årsredovisning 2023
14 mars 2024              Årsstämma 2023

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll