Valberedningen AIK FF

2020.03.04, kl 08:39
Valberedningen i AIK Fotbollsförening valdes vid årsmötet den 15 mars 2021.

Valberedning för AIK Fotbollsförening
Axel Granath, sammankallande
Raoul Mehta
Caroline Szyber
Cecilia Tengmark

Valberedningen nås på vb@aikfotboll.se.

Inom fotbollen begränsas valberedningens nomineringsarbete enbart till att avse uppdrag inom föreningen. Nomineringen till styrelseposter i AIK Fotboll AB sköts av Bolagets egen nomineringskommitté.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll