Valberedningen AIK FF

2020.03.04, kl 08:39
Nedan följer en förteckning över valberedningen i AIK Fotbollsförening som valdes vid årsmötet den 15 mars 2021.

Valberedning för AIK Fotbollsförening
Axel Granath, sammankallande
Raoul Mehta
Caroline Szyber
Cecilia Tengmark

Ni når valberedningen på vb@aikfotboll.se.

Inom fotbollen begränsas valberedningens nomineringsarbete enbart till att avse uppdrag inom föreningen. Nomineringen till styrelseposter i AIK Fotboll AB sköts av Bolagets egen nomineringskommitté.

Huvudpartners

Ligapartners

Branschexklusiva partners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll