Valberedningen AIK FF

2020.03.04, kl 08:39
Nedan följer en förteckning över valberedningen i AIK Fotbollsförening som valdes vid årsmötet i Solnahallen den 3 mars 2020.

Valberedning för AIK Fotbollsförening
Axel Granath, sammankallande
Raoul Mehta
Caroline Szyber
Cecilia Tengmark

Ni når valberedningen på vb@aikfotboll.se.

Inom fotbollen begränsas valberedningens nomineringsarbete enbart till att avse uppdrag inom föreningen. Nomineringen till styrelseposter i AIK Fotboll AB sköts av Bolagets egen nomineringskommitté.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll