Valberedningen AIK FF

2018.11.22, kl 10:39
Nedan följer en förteckning över valberedningen i AIK Fotbollsförening som valdes vid årsmötet i Solnahallen den 5 mars 2019.

Valberedning för AIK Fotbollsförening
Caroline Szyber, sammankallande
Axel Granath
Raoul Mehta
Cecilia Tengmark

Ni når valberedningen på vb@aikfotboll.se.

Inom fotbollen begränsas valberedningens nomineringsarbete enbart till att avse uppdrag inom föreningen. Nomineringen till styrelseposter i AIK Fotboll AB sköts av Bolagets egen nomineringskommitté.

***

Årsmötet beslutade i mars 2018 om att anta en motion om utökade instruktioner för valberedningens arbete i AIK Fotbollsförening och detta har vi tillsammans arbetat med under våren. Dessa instruktioner gäller för valberedningens arbete fram till årsmötet som hålls 2019. Dessa instruktioner ska se till att valberedningens arbete sköts på ett genomtänkt, lyhört och professionellt sätt och ge oss strukturen vi behöver för att se till att vårat arbete resulterar i AIK Fotbolls bästa. Vi kommer under den närmaste tiden skicka ut en enkät till medlemmarna om hur ni önskar se valberedningens arbete fortgå, hur ni vill att vi ska bidra till att öka medlemsengagemanget i AIK Fotboll och hur vi vill att vi presenterar vårat arbete senare i år.

Med svartgula hälsningar,
Valberedningen i AIK Fotbollförening genom sammankallande Victor Capel

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll