2021.03.13, kl 10:09

AIK Fotbolls samhällsengagemang utgår precis som all vår verksamhet utifrån de värderingar (AIK-stilen) som vi lutar oss mot, och det är en del av vår kärnverksamhet. För att vara konkreta och tydliga i vad och hur vi gör saker har vi valt att fokusera på tre ben inom vårt samhällsengagemang:

 • Fotboll
  Vi är en fotbollsklubb och därför är det fotbollen och dess kraft som vi utgår ifrån. Hur vi med fotbollen som brygga kan nå individer och skapa ett mer inkluderande samhälle.
 • Närregion
  Fokus kommer ligga på att skapa sammanhang och aktiviteter i och på platser runt om Solna
 • Mätbar förändring
  Vi vill med alla våra aktiviteter kunna mäta vilken typ av förändring vi gör. Exempelvis hur många barn och unga vi satt i rörelse eller hur många som på något sätt fått en positiv förändring i sitt dagliga liv i form av praktik, arbete eller liknande.

För att ta oss framåt i vårt samhällsengagemang har vi varit med och tagit fram dessa initiativ:

 • Kvällsfotboll
  Öppen fotbollsaktivitet på kvällar fredagar och lördagar i Hagalund, Bagartorp och Husby med syftet att skapa en inkluderande gemenskap, främja hälsa och bygga relationer mellan individer, myndigheter och näringsliv. Mer om detta hittar man här.
 • Skolfotboll
  En god fysisk hälsa är grundförutsättning för ett bra psykisk mående över tid, därför sätter vi varje vecka barn och unga i rörelse på skolor runt om i Stockholm. Mer om detta hittar man här.
 • Framtidens ledare
  Fokus är att sätta lyse på och lyfta fram kvinnliga ledare och förebilder, som med sin rutin och kunskap inom fotbollen och livets ibland snåriga väg kan bidra med värdefull inspiration och stöd för många unga tjejer som vill gå samma väg. Men också som kan finnas där som stöd på ett socialt plan. Mer om detta hittar man här.
 • Trygghet på plats
  Trygghet på plats är AIK Fotbolls arbete för att skapa trygga, trevliga och inkluderande evenemang och skapa en mötesplats och gemenskap för människor. Mer om detta hittar man här.
 • Det digitala omklädningsrummet
  Det Digitala Omklädningsrummet är ett initiativ av AIK Fotboll och BenQ som syftar till att utbilda ungdomar, ungdomsledare och föräldrar i omfattningen av hot, trakasserier och mobbning på nätet, hur det kan motverkas samt vilka konsekvenser det får för den som blir utsatt. Mer om detta hittar man här.
 • Fotboll utan fylla
  För att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse och öka tryggheten för besökare på våra fotbollsmatcher arbetar vi aktivt för att minska berusningsgraden innan, under och efter match.Med hjälp av bland annat utbildning, samverkan och kommunikation har vi som mål att fortsatt skapa säkrare och tryggare arrangemang – för alla våra besökare. Mer om detta hittar man här.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll