2021.03.13, kl 10:09

AIK Fotbolls samhällsengagemang utgår precis som all vår verksamhet utifrån de värderingar (AIK-stilen) som vi lutar oss mot, och det är en del av vår kärnverksamhet. För att vara konkreta och tydliga i vad och hur vi gör saker har vi valt att fokusera på tre ben inom vårt samhällsengagemang:

  • Fotboll
    Vi är en fotbollsklubb och därför är det fotbollen och dess kraft som vi utgår ifrån. Hur vi med fotbollen som brygga kan nå individer och skapa ett mer inkluderande samhälle.
  • Närregion
    Fokus kommer ligga på att skapa sammanhang och aktiviteter i och på platser runt om Solna
  • Mätbar förändring
    Vi vill med alla våra aktiviteter kunna mäta vilken typ av förändring vi gör. Exempelvis hur många barn och unga vi satt i rörelse eller hur många som på något sätt fått en positiv förändring i sitt dagliga liv i form av praktik, arbete eller liknande.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll