The Hateful Eight – om hur fotbollen glömts bort i den tillfälliga pandemilagen

2021.04.12, kl 11:15
Allsvensk premiär 2021! AIK Fotboll har i ett års tid varit noga med att både efterleva och uppmuntra till de restriktioner och direktiv som utfärdats. Nu har vi istället kommit till en situation då vi inte förstår hur vi kan stå kvar med samma kapacitet som för ett år sedan när andra verksamheter tillåts anpassa sig.

Annons:

Fotbollen anpassar sig

Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga pandemilagen i kraft i Sverige. Lagen ger berörda myndigheter en ökad flexibilitet att agera både mot verksamheter som bidrar till ökad smittspridning, men även att underlätta för aktiviteter och tillställningar som kan bedrivas smittsäkert.

Ur elitfotbollens perspektiv sågs implementeringen av lagen som någonting positivt. Då hela säsongen 2020 genomfördes utan publik var signalerna att det nu skulle finnas ett annat gehör från politiker och myndigheter kring hur fotbollen själva skulle kunna ta ansvar för att bedriva arrangemang med hänsyn till minimerad smittspridning före, under och efter själva matchen. På ryggen av lagen har också flertalet föreningar tagit fram en handlingsplan för hur arrangemang ska bedrivas på ett smittskyddsäkert sätt – så även AIK Fotboll.

Arbetet med handlingsplanen föregicks av en hel del enkäter och analys av data kring hur våra besökare oftast tar sig till och från arenan, hur nära inpå matchstart de anländer till arenaområdet samt rutiner och rörelsemönster under matchdagen. I nära samarbete med både arenaoperatör och Svenska Fotbollförbundet (som i likhet med AIK Fotboll arrangerar fotbollsmatcher på samma arena) konstaterades att vi skulle kunna hantera en kapacitet om 12 000 personer och ändå följa motsvarande föreskrifter som handelsplatser och restauranger har för att bedriva sin verksamhet.

Dessutom har Svensk Elitfotboll gemensamt tagit fram en tydlig plan för hur öppnandet av våra läktare ska kunna ske i olika steg. Denna plan har också fått ett bra gensvar hos ansvariga politiker och de första indikationerna var att, beroende på smittspridningen, en öppning skulle kunna vara möjlig till premiären.

Då AIK Fotboll spelar sina hemmamatcher på Sveriges största fotbollsstadion har vi varit särskilt intresserade av den delen av pandemilagen som handlar om att restriktionerna anpassas efter verksamhet i relation till arenans maxkapacitet. Att ett förutbestämt tak för antalet tillåtna besökare ska gälla för samtliga offentliga tillställningar – oavsett förutsättningar – har varit föremål för både debatt och kritik. Därför var det med förväntan och optimism som vi tog emot beskedet om att pandemilagen var avsedd att ta hänsyn till just verksamhetsanpassning.

210411_13.22.41_JZ6_9645

Åtta supportrar på Friends Arenas östra läktare.

Fotbollen i relation till andra verksamheter

Som beskrivet finns det en väl utarbetat och ansvarsfull plan, både från oss som enskild fotbollsklubb som för elitfotbollen i stort, för att kunna öppna upp våra läktare med minimal smittspridning. Ändå står vi här på vår premiär med exakt samma maxkapacitet som när Allsvenskan startade upp i juni 2020 efter pandemins utbrott. Samtidigt som handelsplatser, restauranger, skolor och kollektivtrafik anpassar sin verksamhet står vi kvar vid startlinjen.

Det ologiska med detta är inte bara att vår arena är betydligt större än många köpcentrum, skolor, tunnelbanestationer och framför allt restauranger utan också för att vår verksamhet ofta bedrivs parallellt, eller till och med i symbios, med dessa. Serveringstillstånd ställs ut till de restaurangytor som är kopplade till fotbollsarenor och det är genom byråkratiska piruetter samma publik som annars skulle befunnit sig på läktaren nu istället är åskådare till samma match men från en restaurang eller loge istället. Och till en betydligt högre kapacitet än de åtta personer själva arrangemanget tillåter.

På Friends Arena finns ett fyrtiotal loger. Givet att arenans operatör ges serveringstillstånd kan maximalt fyra personer vistas i samma loge. Det ger en maxkapacitet på 160 personer under en AIK-match. Och samtidigt står läktaren, med en area som vida överstiger loge- och restaurangytorna, till förfogande för åtta personer.

Det ska betonas att det finns direktiv kring vad som krävs för att ett serveringstillstånd ska utfärdas och det är långt ifrån en självklarhet att det beviljas, men möjligheten finns och i slutändan kommer ingen ifrån att det är samma match på planen som spelas oavsett var publiken befinner sig på arenan.

210411_13.28.02_JZ6_96661

Åtta supportrar på Friends Arenas östra läktare.

Låt oss få ta ansvar!

Kontentan är alltså att verksamheter anpassas efter rådande situation, medan fotbollen är kvar i samma läge som när pandemin bröt ut. Det här är dåligt av flera skäl.

För det första hamnar vi i ett bidragsberoende. En stor del av vår inkomst kommer från publikintäkterna och det är också när dessa uteblir som vi får ekonomiskt stöd. Om utrymme finns i den tillfälliga pandemilagen att anpassa verksamheter efter rådande situation och arrangörer vill ta ansvar för detta – varför inte ge oss möjligheten till att driva våra egna intäkter i större utsträckning? Det bör rimligtvis gynna både oss och samhället i stort att intäkterna kommer från verksamheten istället för skattemedel.

För det andra gör detta oss faktiskt till en sämre arrangör. Vi får inte de förutsättningar vi behöver för att kunna långsiktigt planera vårt öppnande, vi kan inte tillsätta de resurser som krävs för att ta det ansvar vi önskar. Det är därför en kontraproduktiv restriktion att inte ge arrangörer möjligheten till att bedriva vår kärnverksamhet enligt det regelverk som Regeringen själva har antagit för över tre månader sedan.

Idag tillåter vi åtta personer att vistas på Friends Arena. Utanför finns Mall of Scandinavia med butiker, gym eller liknande inrättningar som, enligt pandemilagens restriktioner, ger utrymme för en person per tio kvadratmeter att samtidigt vistas i lokalen. Bara fotbollsplanen på Friends Arena motsvarar 7 140 kvadratmeter. Hade planen exempelvis varit ett gym skulle 714 personer kunna befinna sig där samtidigt. Våra läktare har som bekant en betydligt större area än själva fotbollsplanen. Dessutom spelar vi fotboll utomhus medan vistelse i ett köpcentrum eller butik sker inomhus. Vi följer de restriktioner som givits, precis som vi gjort det senaste året. Vi kan bara inte förstå logiken.

Vi vädjar därför till Folkhälsomyndigheten och berörda politiker att lyssna till Svensk Elitfotbolls väl utarbetade plan för ett säkert öppnande. Låt oss få bevisa att vi kan ta ansvar för vårt arrangemang!

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll