Diarium över medlemsbeslut

På AIK FF:s årsmöte 2018 bifölls en motion som yrkade att AIK FF:s styrelse ska uppföra ett digitalt diarium över medlemsbeslut på AIK Fotbolls hemsida. Varje medlemsbeslut ska tilldelas ett unikt identifikationsnummer. Det ska vara lätt att följa vilka medlemsbeslut som har fattats och hur styrelse och organisation har agerat efter dem.
Diariet är ett levande dokument som kommer uppdateras då status ändras för något av besluten eller nya medlemsbeslut tillkommer.

Huvudpartners

Ligapartners

Branschexklusiva partners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll