Bolagsstyrning AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB är dotterbolag till AIK Fotbollsförening, som bildades i slutet av 2002. 2003 övertog AIK Fotbollsförening all fotbollsverksamhet från föreningen AIK liksom föreningen AIK:s aktier i AIK Fotboll AB. I dagsläget äger AIK FF 52,8 procent* av rösterna i AIK Fotboll AB.

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm.
* Idag gäller regeln om att föreningen måste äga minst 51 procent av rösterna vid en notering av ett idrottsbolag.

Finansiella rapporter från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Pressmeddelanden från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Årsstämmoprotokoll, kallelser samt kommunikéer från AIK Fotboll AB finns på denna sida.

Ledande befattningshavare i AIK Fotboll AB
Fredrik Söderberg, VD
Anställd sedan 2018.
Född: 1977.
Övriga uppdrag: Klubbdirektör AIK Fotbollsförening, styrelseledamot i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i Nytomta Fastighets AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice VD AIK Fotboll AB, Vice klubbdirektör AIK Fotbollsförening, Tf VD AIK Fotboll AB, Tf klubbdirektör AIK Fotbollsförening, Biljett- och Marknadschef AIK Fotboll.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Håkan Strandlund, Finansdirektör
Anställd sedan 2014.
Född: 1965.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i Nytomta Fastighets AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tf VD AIK Fotboll AB.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelse för AIK Fotboll AB
Mikael Jomer, Styrelseordförande
Född: 1983. Ny i styrelsen.
Yrke: COO, Human Care Group.
Övriga styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (Ordförande)
Utbildning: Civilekonom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 1 000.
* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, Ledamot
Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.
Yrke: Delägare Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: Andulf Advokat AB (ledamot), Ymer SC Fund 1 AB (ledamot), Ymer SC AB (ledamot), Ymer SC AC AB (publ.) (ledamot), AIK Fotbollsförening (ledamot).
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Anders Sand, Ledamot
Född: 1973. Ny i styrelsen.
Yrke: VD för Holiday Club Sport & SPA Hotels AB och Holiday Club Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: Åre Destination AB.
Utbildning: Civilekonom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Jonas Hedman, Ledamot
Född: 1972. Ny i styrelsen.
Yrke: Investeringsansvarig på Novax.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Personalkollen Sverige AB och Datema Holding AB. Novax Gym Holding AB, Apohem Financial AB, Voyado Holding AB, Personalkollen Sverige AB, Voyado AB, RCO Holding AB, RCO Security AB, Apotex AB, Svenska N’ergy AB, Apohem AB, Datema Holding AB, Hedman & Berglund AB.
Utbildning: Civilekonom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 936.

Arash Talebinejad, Ledamot
Född: 1981. Ny i styrelsen.
Yrke: Managing Partner, Albatris.
Övriga styrelse uppdrag: Albatris Investment AB.
Utbildning: B.Sc och MBA.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i bolaget: 0.

Tomas Franzén, Ledamot
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl.a. Bonnier AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i bl.a. Bonnier News Group AB, Tietoevry Corp, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB. Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB och ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Robert Lison Svanström, Ledamot
Född: 1985. Ny i styrelsen.
Yrke: Gymnasielärare.
Övriga styrelseuppdrag: AIK FF.
Utbildning: Lärarutbildning för gymnasiet inom ämnena idrott, specialidrott och samhällskunskap. Dessutom utbildningar inom tränarskap och idrottspsykologi.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Samir Falfoul, Ledamot
Född: 1984. Ny i styrelsen.
Yrke: Partner och senior managementkonsult C2U Group AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i C2U Group AB, Felf AB samt Cherrys Colors AB.
Utbildning: Civilekonom.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelsen för AIK Fotboll AB tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

Bolagsstyrning
AIK Fotboll AB är ett publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Solna. AIK Fotboll tillämpar från och med den 1 juli 2008 ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Information om svensk kod för bolagsstyrning återfinns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida.

Bolagsstyrningsrapporterna kan laddas ner i sin helhet lite längre ner på denna sida, under rubriken ”Bolagsstyrningsrapport”.

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén består av tre personer, som gärna tar emot synpunkter samt förslag på styrelsemedlemmar. För att förslag och synpunkter skall kunna tas upp inom nomineringskommittén måste de vara denna tillhanda senast en månad före stämma.

Raoul Mehta
Representant för AIK Fotbollsförening, sammankallande.
Född: 1982.
Yrke: Jurist, Head of  Legal and Compliance.
Styrelseuppdrag: Waizer AB.
AIK-uppdrag: Ledamot valberedningen i  AIK Fotbollsförening.
Antal aktier i Bolaget: 50.

Niklas Strömstedt
Representant oberoende från större ägare.
Född: 1958.
Yrke: Artist, låtskrivare.
Styrelseuppdrag: Pupiru AB, Pupiru Production AB, Leelou Produktion AB.
AIK-uppdrag: Tidigare ledamot i valberedningen AIK Fotbollsförening.
Antal aktier i Bolaget: 17 550 via Pupiru AB.

Klas Holmgren
Representant för större minoritetsägare
Född: 1970
Yrke: Chef Projekt och Förädling, Fabege AB
Styrelseuppdrag: Vice ordförarande Byggherrarna
Övrigt: Ingår i Fabeges koncernledning
Tidigare AIK-uppdrag: Inga
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0

Nomineringskommittén nås på nomkom@aikfotboll.se.

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Joakim Söderin, huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

Ersättningar
Information om ersättningar kan du ladda ner längre ner på sidan, under bolagsstyrningsrapporterna.

Årsstämma

Årsstämman för AIK Fotboll AB:s (publ) aktieägare hålls i mars varje år. Fullständiga protokoll från årsstämmor i AIK Fotboll finns på denna sida. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 1 februari 2022. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Bolagsordning
Bolagsordningen finns att ladda ner högre upp på  denna sida.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll