Bolagsstyrning AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB är dotterbolag till AIK Fotbollsförening, som bildades i slutet av 2002. 2003 övertog AIK Fotbollsförening all fotbollsverksamhet från föreningen AIK liksom föreningen AIK:s aktier i AIK Fotboll AB. I dagsläget äger AIK FF 52,8 procent* av rösterna i AIK Fotboll AB.

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm.
* Idag gäller regeln om att föreningen måste äga minst 51 procent av rösterna vid en notering av ett idrottsbolag.

Finansiella rapporter från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Pressmeddelanden från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Årsstämmoprotokoll, kallelser samt kommunikéer från AIK Fotboll AB finns på denna sida.

Ledande befattningshavare i AIK Fotboll AB
Fredrik Söderberg, VD
Anställd sedan 2018.
Född: 1977.
Övriga uppdrag: Klubbdirektör AIK Fotbollsförening, styrelseledamot i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i Nytomta Fastighets AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice VD AIK Fotboll AB, Vice klubbdirektör AIK Fotbollsförening, Tf VD AIK Fotboll AB, Tf klubbdirektör AIK Fotbollsförening, Biljett- och Marknadschef AIK Fotboll.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Håkan Strandlund, Finansdirektör
Anställd sedan 2014.
Född: 1965.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i Nytomta Fastighets AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tf VD AIK Fotboll AB.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelse för AIK Fotboll AB
Robert Falck, Styrelseordförande
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs. Tidigare stadsdirektör i Sundbybergs stad, generalsekreterare i Svenska ishockeyförbundet och VD för Målerifakta.
Övriga styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ordförande), Natural Numbers AB (ordförande), Norrenergi AB (ledamot), Paskaia AB (ledamot), Robert Falck AB (ledamot), Install Nordic AB (ledamot), Bilspedition Transportörer Förvaltnings Aktiebolag (ledamot), Bilspedition Transportörer Bilspedition Logistik Aktiebolag (ledamot), Däckskiftarna i Sverige AB (ledamot), Sundbyberg Avfall & Vatten AB (vice ordförande).
Utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 10 000.
* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, Ledamot
Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.
Yrke: Delägare Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: Andulf Advokat AB (ledamot), Ymer SC Fund 1 AB (ledamot), Ymer SC AB (ledamot), Ymer SC AC AB (publ.) (ledamot), AIK Fotbollsförening (ledamot).
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Joen Averstad, Ledamot
Född: 1984. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ledamot), SIBEK signalbesiktning AB (ledamot).
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Marianne Bogle, Ledamot
Född: 1966. I styrelsen sedan 2018.
Yrke: VD CSR Sweden.
Övriga styrelseuppdrag: Stiftelsen The Global Village (ledamot), Föreningen UUA, Universell Utformning av Arbetsplatsen (ledamot), Stockholmsalliansen (ledamot), AIK Fotbollsförening (vice ordförande).
Utbildning: Information, RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Tomas Franzén, Ledamot
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl.a. Bonnier AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i bl.a. Bonnier News Group AB, Tietoevry Corp, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB. Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB och ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Pär Henriksson, Ledamot
Född: 1974. I styrelsen sedan 2020.
Yrke: Biträdande kommunikationsdirektör Saab AB.
Övriga styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ledamot).
Utbildning: Statsvetenskap och rättsvetenskap.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Ulf Nilsson, Ledamot

Född: 1950. I styrelsen sedan 2020.
Yrke: Ägare till VinPröjsarn AB och Artphoto Foundation Sweden AB, pensionär.
Övriga styrelseuppdrag: VinPröjsarn AB (ledamot), Artphoto Foundation Sweden AB (ledamot).
Utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Anna Magnusson, Ledamot
Född: 1982.
Yrke: Organisationskonsult.
Övriga styrelseuppdrag: Vänföreningen Fogelstad (ordförande), KFUM Kärsö (ledamot), Bapelsinen AB (ledamot).
Utbildning: Fil kand i sociologi med inriktning på beteendevetenskap samt studier i pedagogik och statsvetenskap.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Stefan Lundin, Ledamot
Född: 1955. I styrelsen sedan 2021.
Yrke: Egen företagare inom idrottsrelaterade föreläsningar.
Övriga styrelseuppdrag: Tränarföreningen (ordförande).
Utbildning: Socionom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelsen för AIK Fotboll AB tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

Bolagsstyrning
AIK Fotboll AB är ett publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Solna. AIK Fotboll tillämpar från och med den 1 juli 2008 ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Information om svensk kod för bolagsstyrning återfinns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida.

Bolagsstyrningsrapporterna kan laddas ner i sin helhet lite längre ner på denna sida, under rubriken ”Bolagsstyrningsrapport”.

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén består av tre personer, som gärna tar emot synpunkter samt förslag på styrelsemedlemmar. För att förslag och synpunkter skall kunna tas upp inom nomineringskommittén måste de vara denna tillhanda senast en månad före stämma.

Raoul Mehta
Representant för AIK Fotbollsförening, sammankallande.
Född: 1982.
Yrke: Jurist, Head of  Legal and Compliance.
Styrelseuppdrag: Waizer AB.
AIK-uppdrag: Ledamot valberedningen i  AIK Fotbollsförening.
Antal aktier i Bolaget: 50.

Niklas Strömstedt
Representant oberoende från större ägare.
Född: 1958.
Yrke: Artist, låtskrivare.
Styrelseuppdrag: Pupiru AB, Pupiru Production AB, Leelou Produktion AB.
AIK-uppdrag: Tidigare ledamot i valberedningen AIK Fotbollsförening.
Antal aktier i Bolaget: 17 550 via Pupiru AB.

Klas Holmgren
Representant för större minoritetsägare
Född: 1970
Yrke: Chef Projekt och Förädling, Fabege AB
Styrelseuppdrag: Vice ordförarande Byggherrarna
Övrigt: Ingår i Fabeges koncernledning
Tidigare AIK-uppdrag: Inga
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0

Nomineringskommittén nås på nomkom@aikfotboll.se.

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Joakim Söderin, huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

Ersättningar
Information om ersättningar kan du ladda ner längre ner på sidan, under bolagsstyrningsrapporterna.

Årsstämma

Årsstämman för AIK Fotboll AB:s (publ) aktieägare hålls i mars varje år. Fullständiga protokoll från årsstämmor i AIK Fotboll finns på denna sida. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 1 februari 2022. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Bolagsordning
Bolagsordningen finns att ladda ner högre upp på  denna sida.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll