Bolagsstyrning AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB är dotterbolag till AIK Fotbollsförening, som bildades i slutet av 2002. 2003 övertog AIK Fotbollsförening all fotbollsverksamhet från föreningen AIK liksom föreningen AIK:s aktier i AIK Fotboll AB. I dagsläget äger AIK FF 52,8 procent* av rösterna i AIK Fotboll AB.

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm.
* Idag gäller regeln om att föreningen måste äga minst 51 procent av rösterna vid en notering av ett idrottsbolag.

Finansiella rapporter från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Pressmeddelanden från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Årsstämmoprotokoll, kallelser samt kommunikéer från AIK Fotboll AB finns på denna sida.

Ledande befattningshavare i AIK Fotboll AB
Björn Wesström, Klubbdirektör och VD
Anställd sedan 1999.
Född: 1972.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fastighets AB Nytomta, styrelseledamot i AIK Merchandise AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Sportchef (herr) AIK Fotboll.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Fredrik Söderberg, Vice klubbdirektör
Anställd sedan 2018.
Född: 1977.
Övriga uppdrag: Innehavare av enskild firma, styrelseledamot i AIK Merchandise AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Biljett- och Marknadschef AIK Fotboll, Evenemangsansvarig Friends Arena (Sweden Arena Management KB, Nationalarenan i Sverige AB), Senior Sales Manager, Stockholm Live AB.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Håkan Strandlund, Finansdirektör
Anställd sedan 2014.
Född: 1965.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i Nytomta Fastighets AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tf VD AIK Fotboll AB.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelse för AIK Fotboll AB
Robert Falck, Styrelseordförande
Född: 1962.
Yrke: VD Målerifakta.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ordförande Jakobsbergs Sport AB, ledamot Norrenergi AB, ledamot Robert Falck AB.
Utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 10 000.
* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, Ledamot
Född: 1972.
Yrke: Delägare och VD Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk förening, ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC Fund 1 AB, ledamot AIK Fotbollsförening, suppleant W Sweden Invest AB.
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Joen Averstad, Ledamot
Född: 1984.
Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Marianne Bogle, Ledamot
Född: 1966.
Yrke: VD CSR Sweden.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Stiftelsen The Global Village och ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Information,  RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Patrick Englund, Ledamot
Född: 1965.
Yrke: Egen företagare.
Övriga styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent Wines P&J AB, ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Gymnasieutbildning (tvåårig social linje).
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Tomas Franzén, Ledamot
Född: 1962.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl a Bonnier AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl a Bonnier Broadcasting AB, Bonnier News AB, Adlibris AB och Sappa Holding AB. Ledamot i bl a Axel Johnson AB, Dustin AB, Elajo Invest AB och ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Pär Henriksson, Ledamot
Född: 1974.
Yrke: Varumärkeschef Saab AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening, Jarl Hjalmarson Stiftelsen.
Huvudsaklig utbildning: Statsvetenskap och rättsvetenskap.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Eric Ljunggren, Ledamot
Född: 1978.
Yrke: Konsult.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening, Nebuchadnezzar AB, och Hugo Stenbecks Stiftelse.
Utbildning: Medieprogrammet, diverse ledarskapsutbildningar.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 1891.

Ulf Nilsson, Ledamot
Född: 1950.
Yrke: Ägare till VinPröjsarn AB och Artphoto Foundation Sweden AB, pensionär.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i VinPröjsarn AB samt ledamot i Artphoto Foundation Sweden AB.
Huvudsaklig utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.
Antal aktier i Bolaget: 0.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Nazanin Vaseghpanah, Ledamot
Född: 1987.
Yrke: Socialpedagog.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Caroline Goldberg, Suppleant
Född: 1984.
Yrke: DTC Strategy Director, Acne Studios.
Övriga styrelseuppdrag: Suppleant i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: MSc. Ekonomi, Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Styrelsen för AIK Fotboll AB tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké
Januari – December, 18 februari 2021
Januari – Mars, 7 maj 2021
Januari – Juni, 12 augusti 2021
Januari – September, 4 november 2021
Januari – December, xx februari 2022

Bolagsstyrning
AIK Fotboll AB är ett publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Solna. AIK Fotboll tillämpar från och med den 1 juli 2008 ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Information om svensk kod för bolagsstyrning återfinns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida.

Bolagsstyrningsrapporterna kan laddas ner i sin helhet lite längre ner på denna sida, under rubriken ”Bolagsstyrningsrapport”.

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén består av tre personer, som gärna tar emot synpunkter samt förslag på styrelsemedlemmar. För att förslag och synpunkter skall kunna tas upp inom nomineringskommittén måste de vara denna tillhanda senast en månad före stämma.

Raoul Mehta
Representant för AIK Fotbollsförening, sammankallande.
Född: 1982.
Yrke: Jurist, Head of  Legal and Compliance.
Styrelseuppdrag: Waizer AB.
AIK-uppdrag: Ledamot valberedningen i  AIK Fotbollsförening.
Antal aktier i Bolaget: 50.

Niklas Strömstedt
Representant oberoende från större ägare.
Född: 1958.
Yrke: Artist, låtskrivare.
Styrelseuppdrag: Pupiru AB, Pupiru Production AB, Leelou Produktion AB.
AIK-uppdrag: Tidigare ledamot i valberedningen AIK Fotbollsförening.
Antal aktier i Bolaget: 17 550 via Pupiru AB.

Klaus Hansen Vikström
Representant för större minoritetsägare.
Född: 1953.
Yrke: Vice VD och Affärsutvecklingschef.
Styrelseuppdrag: Sir of Sweden AB.
Övrigt: Ingår i Fabeges koncernledning.
Tidigare AIK-uppdrag: Inga.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Nomineringskommittén nås på nomkom@aikfotboll.se.

Revisorer
Ernst & Young Aktiebolag
Linn Haslum Lindgren, huvudansvarig revisor
Nacka, född 1977
Auktoriserad revisor

Ersättningar
Information om ersättningar kan du ladda ner längre ner på sidan, under bolagsstyrningsrapporterna.

Årsstämma

Årsstämman för AIK Fotboll AB:s (publ) aktieägare hålls i mars varje år. Fullständiga protokoll från årsstämmor i AIK Fotboll finns på denna sida. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 4 februari 2021. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Bolagsordning
Bolagsordningen finns att ladda ner högre upp på  denna sida.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll