Bolagsstyrning AIK Fotboll AB

AIK Styrelse + JTA 2019

Övre raden: Eric Ljunggren, Jonas Svanberg, Nazanin Vaseghpanah, Jens T Andersson, Tomas Franzén, Patrick Englund. Nedre raden: Anders Appell, Helena Roxtorp, Robert Falck, Joen Averstad, Marianne Bogle.

AIK Fotboll AB är dotterbolag till AIK Fotbollsförening, som bildades i slutet av 2002. 2003 övertog AIK Fotbollsförening all fotbollsverksamhet från föreningen AIK liksom föreningen AIK:s aktier i AIK Fotboll AB. I dagsläget äger AIK FF 52,8 procent* av rösterna i AIK Fotboll AB.

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm.
* Idag gäller regeln om att föreningen måste äga minst 51 procent av rösterna vid en notering av ett idrottsbolag.

Finansiella rapporter från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Pressmeddelanden från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Årsstämmoprotokoll, kallelser samt kommunikéer från AIK Fotboll AB finns på denna sida.

Ledande befattningshavare i AIK Fotboll AB

Jens T Andersson, VD
Anställd sedan 2018.
Född: 1972.
Övriga uppdrag: Innehavare av aktiebolag, klubbdirektör i AIK Fotbollsförening, styrelseledamot i AIK Merchandise AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Sportchef HNK Hajduk Split, Sportchef AGF Århus.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Håkan Strandlund, vice VD och ekonomichef
Anställd sedan 2014.
Född: 1965.
Övriga uppdrag: Innehavare av enskild firma, styrelseordförande i AIK Merchandise AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tf VD AIK Fotboll AB.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Stefan Jonasson, kommersiell chef
Anställd sedan 2013.
Född: 1967.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK Merchandise AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Merchandise Manager i AIK Shop.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Fredrik Söderberg, biljett- och marknadschef
Anställd sedan 2018.
Född: 1977.
Övriga uppdrag: Innehavare av enskild firma
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Evenemangsansvarig Friends Arena (Sweden Arena Management KB, Nationalarenan i Sverige AB), Senior Sales Manager, Stockholm Live AB.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Henrik Koch, säkerhetschef
Anställd sedan 2001.
Född: 1968.
Övriga uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Björn Wesström, sportchef A-trupp Herr
Anställd sedan 1999.
Född: 1972.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fastighets AB Nytomta.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Rikard Norling, chefstränare A-trupp Herr
Anställd sedan maj 2016.
Född: 1971.
Övriga uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Chefstränare SK Brann och Malmö FF.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelse för AIK Fotboll AB
Robert Falck, styrelseordförande
Född: 1962.
Yrke: VD Målerifakta.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ordförande Jakobsbergs Sport AB, ledamot Norrenergi AB, ledamot Robert Falck AB.
Utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.
* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, ledamot
Född: 1972.
Yrke: Delägare och VD Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk förening, ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC Fund 1 AB, ledamot AIK Fotbollsförening, suppleant W Sweden Invest AB.
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Joen Averstad, ledamot
Född: 1984.
Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Marianne Bogle, ledamot
Född: 1966.
Yrke: VD CSR Sweden.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande, Advisory Council för styrelsen till The Global Village, ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Information,  RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Patrick Englund, ledamot
Född: 1965.
Yrke: Egen företagare.
Övriga styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent Wines P&J AB, ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Gymnasieutbildning (tvåårig social linje).
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Tomas Franzén, ledamot
Född: 1962.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl a Bonnier AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl a Bonnier Broadcasting AB, Bonnier News AB, Adlibris AB och Sappa Holding AB. Ledamot i bl a Axel Johnson AB, Dustin AB, Elajo Invest AB och ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Eric Ljunggren, ledamot
Född: 1978.
Yrke: Konsult.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening, Nebuchadnezzar AB, och Hugo Stenbecks Stiftelse.
Utbildning: Medieprogrammet, diverse ledarskapsutbildningar.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 1891.

Helena Roxtorp, ledamot
Född: 1968.
Yrke: Programchef på Teknikföretagen.
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande AIK Fotbollsförening, suppleant EdRox Stockholm AB.
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Stockholms universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Jonas Svanberg, ledamot
Född: 1979.
Yrke: VD Sunlight hotell och Sunlight fastighetsbolag.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kinnegrip AB, ledamot Sunlight AB, ledamot AIK Fotbollförening.
Utbildning: Stockholms universitet, ekonomi, pedagogik, samhällsgeografi.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Nazanin Vaseghpanah, suppleant
Född: 1987.
Yrke: Student.
Övriga styrelseuppdrag: Suppleant AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Styrelsen för AIK Fotboll AB tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké
Januari – Mars, 8 maj 2019
Januari – Juni, 13 augusti 2019
Januari – September, 7 november 2019
Januari – December, 20 februari 2020

Bolagsstyrning
AIK Fotboll AB är ett publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Solna. AIK Fotboll tillämpar från och med den 1 juli 2008 ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Information om svensk kod för bolagsstyrning återfinns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida.

Bolagsstyrningsrapporterna kan laddas ner i sin helhet lite längre ner på denna sida, under rubriken ”Bolagsstyrningsrapport”.

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén består av tre personer, som gärna tar emot synpunkter samt förslag på styrelsemedlemmar. För att förslag och synpunkter skall kunna tas upp inom nomineringskommittén måste de vara denna tillhanda senast en månad före stämma.

Caroline Szyber
Representant för AIK Fotbollsförening, sammankallande.
Född: 1981.
Yrke: Jurist/konsult.
Styrelseuppdrag: Ledamot Visionsbyggande AB, suppleant Stockholmshem AB, suppleant Småföretagarnas riksförbund.
AIK-uppdrag: Sammankallande valberedningen AIK FF.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Niklas Strömstedt
Representant oberoende från större ägare.
Född: 1958.
Yrke: Artist, låtskrivare.
Styrelseuppdrag: Pupiru AB, Pupiru Production AB, Leelou Produktion AB.
AIK-uppdrag: Valberedare AIK FF 2018.
Antal aktier i Bolaget: 17 500 andelar via Pupiru AB.

Klaus Hansen Vikström
Representant för större minoritetsägare.
Född: 1953
Yrke: Vice VD och Affärsutvecklingschef
Styrelseuppdrag: Sir of Sweden AB
Övrigt: Ingår i Fabeges koncernledning
Tidigare AIK-uppdrag: Inga
Antal aktier i Bolaget: 0

Nomineringskommittén nås på nomkom@aikfotboll.se.

Revisorer
Ernst & Young Aktiebolag
Linn Haslum Lindgren, huvudansvarig revisor
Nacka, född 1977
Auktoriserad revisor

Ersättningar
Information om ersättningar kan du ladda ner längre ner på sidan, under bolagsstyrningsrapporterna.

Årsstämma

Årsstämman för AIK Fotboll AB:s (publ) aktieägare hålls i mars varje år.
Fullständiga protokoll från årsstämmor i AIK Fotboll finns på denna sida.

Bolagsordning

Bolagsordningen finns att ladda ner högre upp på  denna sida.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019