Fotboll för alla

Fotboll för alla startade som ett tvåårigt arvsfondsprojekt i januari 2013. AIK Fotboll drev detta tillsammans med Amphi produktion och hade som samarbetsorganisationer, RFSU, RFSU Stockholm, Unizon (tidigare SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund), Gestriklands fotbollsförbund, RFSL Ungdom och RFSL.

Fotboll för alla är ett metodmaterial framtaget för att ge tränare verktyg att arbeta för en trygg och inkluderande miljö och som belyser frågor kring rasism, sexism, homofobi och transfobi. Detta för att skapa en fotbollsmiljö där alla kan känna sig välkomna och trivas.

Metodmaterialet består av en pärm på ca 110 sidor som innehåller övningar, ledarhandledning och 5 stycken filmer nära kopplade till fotbollssituationer och har tagits fram som vägledning i tränarnas arbete. Målgruppen är fotbollstränare samt barn och ungdomar i åldrarna 7-19 år och riktar sig till både killar och tjejer.

Metodmaterialet passar bra att användas av enskilda fotbollstränare och i alla fotbollsklubbar. Det är enkelt att ta till sig och att använda praktiskt på fotbollsplanen.

Fotbollen och den övriga idrotten är en positiv kraft där människor möts och utvecklas tillsammans. Vi tror att den kan fungera ännu bättre som det om vi övar oss på att se hur exempelvis normer påverkar oss på planen, i omklädningsrummet och övriga fotbollsmiljöer och vilka konsekvenser det får. Vi tror att en fotbollsmiljö där alla kan trivas och känna sig välkomna kommer att ge upphov till att fler söker sig till fotbollen och att fler stannar kvar.

Alla fotbollens delar hänger ihop. Många spelare blir supporters och många blir tränare. De värderingar som syns i en del av fotbollen dyker förr eller senare upp i en annan. Vi tror att ungdomsfotbollen är ett bra ställe att börja på för att lägga grunden till ett medvetet förhållningssätt till normer och ett schysst förhållningssätt till varandra.

Idag ingår detta material som en del av vårt interna utbildningsprogram ”Vi spelar ihop” i AIK Fotboll där tränare arbetar med värdegrundsfrågor riktat till spelarna.

SEF, EFD samt SvFF är organisationer och förbund som ser att detta metodmaterial fyller en viktig funktion i att ge tränare verktyg att arbeta med dessa viktiga frågor och därför väljer att framhålla detta arvsfondsprojekt. Materialet kan beställas av Max Bergander som är ansvarig för Fotboll för alla, max.bergander@aik.se.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll