Om AIK Ungdomsfotboll

AIK Ungdomsfotboll ingår som en del i AIK Fotbollsförening (AIK FF) och verksamheten leds av en ledningsgrupp. Sportchefen är ansvarig inför styrelsen.

AIK Ungdomsfotboll är organiserad i fem övergripande verksamhetsområden med sportslig inriktning:
*Knatteskola
*Flickverksamhet
*AIK Ungdomsakademi, flick
*Pojk- och U-lagsverksamhet
*AIK Ungdomsakademi, pojk

AIK Ungdomsfotboll är också organiserad inom ett antal områden med extern verksamhet:
*Turneringar
*Camper
*Skolträning
*Samarbete med föreningar

Inom AIK Ungdomsfotboll hanterar vi även följande verksamhetsområden:
*AIK Stilen
*Vi spelar ihop
*Ekonomi
*Information
*Träningstider
*Extraträning
*Materiel
*Arrangemang
*Marknad
*Forskning och Utveckling (FoU)
*Utbildning
*Föräldraföreningar

VISION
Nordens ledande fotbollsklubb för utveckling och fostran av unga spelare och ledare – hur man än mäter!

VERKSAMHETSIDÉ
AIK Ungdomsfotboll ska vara en progressiv och utvecklingsinriktad klubb vars verksamhetsidé är att på bästa sätt bidra till fostran av elitfotbollsspelare, goda samhällsmedborgare och ökad folkhälsa i en trygg och utvecklande miljö. Verksamheten ska också vara flexibel mot barn och ungdomars icke­linjära biologiska, psykologiska och sociala utveckling samt ske i samver­kan inom AIK och i samarbete med omvärlden. Verksamheten ska bygga på riktlinjer i FN:s barnkonvention, RF:s Idrotten vill samt SvFF:s Spela, Lek och Lär.

Inom ramen för AIK Stilen – vår värdegrund och AIK:s övergripande mål verkar vi för:
*att optimera spelarutvecklingen genom att erbjuda en kompetent, utvecklande, socialt präglad fot­ bollsutbildning och fostran för barn och ungdom i åldrarna 5–19 år.

*att för spelare, ledare och föräldrar i verksamheten skapa intresse och känsla för fotboll, laganda och rent spel genom en pedagogisk och väl genomtänkt verksamhet utav högsta möjliga kvalitet.

*att bedriva en verksamhet som bygger på att känna sig sedd, kompetent, få påverka och vara del i ett sammanhang, vilket främjar inre motivation, engagemang och stimulans hos spelare, ledare och föräldrar, både på och vid sidan av planen.

*att ge spelare bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till A­lagsspelare i AIK eller som senior­ spelare i någon av våra samarbetsföreningar eller andra föreningar.

*att ha samarbete och utbyte med andra föreningar för att i samverkan utveckla och förbättra varandra.

*att samarbeta med skolor för att underlätta studier och för att erbjuda fotbollsträning och aktivitet på skoltid samt samverka kring utbildning generellt.

*att genom föräldrasamverkan ta tillvara föräldrarna som en värdefull resurs i verksamheten samt skapa förståelse i och insikt för ­våra värderingar, arbets­ sätt och metodik.

*att skapa utveckling genom en stark ekonomi i samarbete med AIK Fotboll AB, Solna Stad och olika samarbetspartners.

Ungdomsfotbollens verksamhetsidé kan sammanfattas enligt följande:
*AIK Stilen – vår värdegrund och ledstjärna i allt
*Knatteskola, pojk- och flickfotboll – grunden för vår verksamhet

*Spelar- och ledarutveckling – från U till A
*Samarbete – med föräldrar, föreningar och skolor
*En stark ekonomi – för utveckling av verksamheten

 

 

Kontakta oss

Ledningsgrupp
Sportchef AIK Ungdomsfotboll: Leif Karlsson, 08-735 96 71, leif.karlsson@aikfotboll.se
Personalchef, koordinator ungdomsakademi pojk, ekonomi, administration: Johannes Wiklund, 08-735 96 72, johannes.wiklund@aikfotboll.se
Värdegrundsansvarig: Max Bergander, 073-531 12 00, max.bergander@aikfotboll.se
Chefstränare flickverksamheten samt ungdomsakademi flick Malin Ericsson 070-938 24 92, malin.ericsson@aikfotboll.se
Chefstränare pojkverksamheten samt Knatteskolan, utbildning, camper, skolsamarbete, extraträning: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aikfotboll.se
Chefstränare Ungdomsakademi Pojk samt U19: Elias Mineirji, 08-735 96 73, elias.mineirji@aikfotboll.se
Utvecklingschef: Peter Wennberg, peter.wennberg@aikfotboll.se
Koordinator flick och pojk, material, träningstider medlemshantering, camper, administration: Roger Wikström, 08-735 96 49, roger.wikstrom@aikfotboll.se
Turnerings- och marknadsansvarig: Riki Simic, 08-735 96 68, riki.simic@aikfotboll.se

Övrig personal:
Forskningskoordinator: James Vaughn, james.vaughn@aikfotboll.se
Samordnande tränare F/P 8-12: Mark O´Sullivan, mark.osullivan@aikfotboll.se
Samordnande tränare Knatteskolan: Tanne Nelson, 073-576 58 82,tanne.nelson@aikfotboll.se
Samordnande tränare ungdomsakademi P12-14, föreningssamarbete: Michael Nilsson, Michael michael.nilsson@aikfotboll.se
Samordnande tränare ungdomsakademi P10-11: Linus Wennberg, linus.wennberg@aikfotboll.se
Arrangemang, administration: Amina Abbas, amina.abbas@aikfotboll.se
Marknadsaktiviteter: Åke Uneskog, ake.uneskog@aikfotboll.se
Administrativ assistent: Jens Dahlström, 073-977 83 09, jens.dahlstrom@aikfotboll.se

Postadress: Box 3090, 169 03 Solna
Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Solna
Telefon: 08 – 735 96 50
Fax: 08 – 735 96 79

Vill du börja spela fotboll i AIK?
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018