Om AIK Ungdomsfotboll

AIK Ungdomsfotboll ingår som en del i AIK Fotboll (AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB) och verksamheten leds av sportchef och ledningsgrupp. Sportchefen rapporterar löpande till klubbdirektören för AIK Fotboll samt medverkar på styrelsemöten.

AIK Ungdomsfotboll är organiserad i fyra övergripande avdelningar

• Barn- och ungdomsverksamhet
• AIK Ungdomsakademi, flick
• AIK Ungdomsakademi, pojk
• Arrangemang, marknad och turneringar

Inom AIK Ungdomsfotboll hanteras även följande verk- samhetsområden:

• AIK Stilen
• Vi spelar ihop
• AIK i samhället
• Ekonomi
• Information/Kommunikation
• Träningstider
• Materiel
• Föräldraföreningar
• Forskning och utveckling (FoU)

• Utbildning
• Arrangemang
• Marknad
• Turneringar
• AIK Football Camp
• Skolsamarbete
• Föreningssamarbete

VISION
Nordens ledande fotbollsklubb för utveckling och fostran av unga spelare och ledare – hur man än mäter!

Inom ramen för AIK Stilen – vår värdegrund och AIK:s övergripande mål verkar vi för:

 • att optimera spelarutvecklingen genom att erbjuda en kompetent, utvecklande, socialt präglad fotbollsutbildning och fostran för barn och ungdom i åldrar- na 5–19 år.
 • att för spelare, ledare och föräldrar i verksamheten skapa intresse och känsla för fotboll, laganda och rent spel genom en pedagogisk och väl genomtänkt verksamhet av högsta möjliga kvalitet.
 • att bedriva en verksamhet som bygger på att deltagare ska känna sig sedda, kompetenta, få påverka och vara del i ett sammanhang, vilket främjar inre motivation, engagemang och stimulans hos spelare, ledare och föräldrar, både på och vid sidan av planen.

  att ge spelare bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till elitfotbollspelare, A-lagsspelare i AIK, i någon av våra samarbetsföreningar eller andra föreningar med det slutliga målet, svenska landslaget.

 • att genom föräldrasamverkan ta tillvara föräldrarna som en värdefull resurs i verksamheten samt skapa förståelse och insikt för våra värderingar, arbetssätt och metodik.
 • att ha samarbete och utbyte med andra föreningar, verka för att i samspel bedriva en sund verksamhet för barn och ungdomar samt utveckla föreningarna var för sig och tillsammans.
 • att samarbeta med skolor för att underlätta studier och för att erbjuda fotbollsträning och aktivitet på skoltid samt samverka kring utbildning generellt.
 • att samarbeta med högskolor, universitet och andra lärosäten för ett ömsesidigt utbyte av specifik och efterfrågad kunskap och kompetens.
 • att genom samverkan mellan förening, skola och fritids erbjuda barn och ungdomar i Solna varierade aktiviteter med inriktning på rörelse genom att prova på fotboll och andra idrotter.
 • att på ett systematiserat sätt generera vår egen kunskap som därefter kan ligga till grund för beslut i olika delar av verksamheten.
 • att dela med oss till andra föreningar, organisatio- ner och verksamheter för att bidra till svensk idrott generellt, och till ungdomsfotbollen i Stockholm i synnerhet.
 • att inom ramen för AIK i samhället bedriva aktiviteter i och utanför AIK som syftar till att vara en positiv kraft för ett mer inkluderande samhälle där värde- grund och människors lika värde och rätt till lika förutsättningar står i fokus.
 • bedriva arrangemang och event som bidrar till ökat sportsligt och ekonomiskt värde för AIK Fotboll, samtidigt som det stärker AIK Fotbolls varumärke gentemot omvärlden.

  att skapa förutsättning för utveckling genom en stark ekonomi i samarbete med AIK Fotboll AB, Solna Stad och olika samarbetspartners.

  Ett viktigt beslut i utvecklingen av AIK Ungdomsfotboll både på kort och lång sikt är höjningen av åldern för AIKUngdomsakademi, från 9 till 13 år för pojkar och från 11 till 13 år för flickor. Ett beslut som utgår från vår grundtanke om barns och ungdomars välmående, om att erbjuda en verksamhet för så många som möjligt, så länge som möjligt ochmed så bra tränare och träningsverksamhet som möjligt. Som stöd för detta anordnas interna utbildningar, Forum Skytteholm, Forum Karlberg, fotbollförbundets utbildningar, samt ökade resurser i verksamheten från av AIK centralt engagerade personer. I de yngre åldrarna kompletteras de ordinarie lagträningarna med extraträningar med AIK:s välutbildade tränare. Syftet är att de pojkar och flickor som har intresse, drivkraft och inre motivation ska ges maximala möjligheter att uppnå sina mål och drömmar som kan leda till en karriär som professionell fotbollsspelare samtidigt som de som barn är schyssta kompisar och som vuxna blir goda samhällsmedborgare.

  Ungdomsfotbollens verksamhetsidé kan sammanfattas enligt följande:

  • AIK Stilen – vår värdegrund och ledstjärna i allt
  • Barn- och ungdomsverksamhet – grunden för vårverksamhet
  • Spelar- och ledarutveckling – från U till A
  • Samarbete – med föräldrar, föreningar och andraintressenter
  • Samarbete – med grundskolor, gymnasier och högskolor
  • Forskning och utveckling – för att generera egen kunskap i syfte att utveckla och förbättra verksamheten
  • AIK i samhället – för ett inkluderande och jämliktsamhälle
  • Arrangemang – med ekonomi, välmående och sportslig utveckling i fokus
  • En stark ekonomi – för utveckling av verksamheten

Kontakta oss

Ledningsgrupp
Föreningschef AIK FF: Jonas Hägerhäll, jonas.hagerhall@aikfotboll.se
Akademichef Ungdomsakademi pojk: William Loberg Bateman, william.bateman@aikfotboll.se
Värdegrundsansvarig: Max Bergander, max.bergander@aikfotboll.se
Akademichef Ungdomsakademi flick: Malin Ericsson malin.ericsson@aikfotboll.se
Chef Barn och ungdomsverksamhet: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aikfotboll.se
Koordinator, träningstider, material, arrangemang, medlemshantering, föräldraföreningar: Roger Wikström, roger.wikstrom@aikfotboll.se
Arrangemang: Amina Abbas, amina.abbas@aikfotboll.se
Ekonomi: Tewfik Delyah, Tewfik.delyah@aikfotboll.se
Knatteskola, camper, cuper: Tanne Nelson, tanne.nelson@aikfotboll.se

Utvecklingschefer:
Tobias Celedon, Utvecklingschef P13–19, pojkakademin
Malin Ericsson, Utvecklingschef F13–19, flickakademin
James Vaughan, Utvecklingschef P/F8–19 Barn och Ungdom

Övrig personal:
Administration: Jens Dahlström jens.dahlstrom@aikfotboll.se

Vill du börja spela fotboll i AIK?
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll