Om AIK Ungdomsfotboll

AIK Ungdomsfotboll ingår som en del i AIK Fotboll (AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB) och verksamheten leds av sportchef och ledningsgrupp. Sportchefen rapporterar löpande till klubbdirektören för AIK Fotboll samt medverkar på styrelsemöten.

AIK Ungdomsfotboll är organiserad i fem övergripande verksamhetsområden med sportslig inriktning:
*Barn- och ungdomsverksamhet
*AIK Ungdomsakademi, flick
*AIK Ungdomsakademi, pojk

Inom AIK Ungdomsfotboll hanterar vi även följande verksamhetsområden:
*AIK Stilen
*Vi spelar ihop
*AIK I samhället
*Ekonomi
*Kommunikation/Information
*Träningstider
*Materiel
*Arrangemang
*Marknad
*Forskning och Utveckling (FoU)
*Utbildning
*Föräldraföreningar

AIK Ungdomsfotboll är också organiserad inom ett antal områden med extern verksamhet:
*Turneringar
*Camper och extraträning
*Skolsamarbete
*Samarbete med föreningar

VISION
Nordens ledande fotbollsklubb för utveckling och fostran av unga spelare och ledare – hur man än mäter!

VERKSAMHETSIDÉ
AIK Ungdomsfotboll ska vara en progressiv och utvecklingsinriktad klubb vars verksamhetsidé är att på bästa sätt bidra till fostran av elitfotbollsspelare, goda samhällsmedborgare och ökad folkhälsa i en trygg och utvecklande miljö. Verksamheten ska också vara flexibel mot barn och ungdomars ickelinjära biologiska, psykologiska och sociala utveckling samt ske i sam- verkan inom AIK och i samarbete med omvärlden. Verksamheten ska bygga på riktlinjer i FN:s barnkonvention, RF:s Idrotten vill samt SvFF:s Spela, Lek och Lär.

Inom ramen för AIK Stilen – vår värdegrund och AIK:s övergripande mål verkar vi för:

 

*att optimera spelarutvecklingen genom att erbjuda en kompetent, utvecklande, socialt präglad fotbolls- utbildning och fostran för barn och ungdom i åldrarna 5–19 år.

 

*att för spelare, ledare och föräldrar i verksamheten skapa intresse och känsla för fotboll, laganda och rent spel genom en pedagogisk och väl genomtänkt verksamhet av högsta möjliga kvalitet.

 

*att bedriva en verksamhet som bygger på att del- tagare ska känna sig sedda, kompetenta, få påverka och vara del i ett sammanhang, vilket främjar inre motivation, engagemang och stimulans hos spelare, ledare och föräldrar, både på och vid sidan av planen.

 

*att ge spelare bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till A-lagsspelare i AIK eller som senior- spelare i någon av våra samarbetsföreningar eller andra föreningar.

 

*att ha samarbete och utbyte med andra föreningar för att i samverkan utveckla och förbättra varandra.

 

*att samarbeta med skolor för att underlätta studier och för att erbjuda fotbollsträning och aktivitet på skoltid samt samverka kring utbildning generellt.

 

*att samarbeta med högskolor, universitet och andra lärosäten för ett ömsesidigt utbyte av specifik och efterfrågad kunskap och kompetens.

 

*att genom föräldrasamverkan ta tillvara föräldrarna som en värdefull resurs i verksamheten samt skapa förståelse i – och insikt för – våra värderingar, arbets- sätt och metodik.

 

*att skapa utveckling genom en stark ekonomi i sam- arbete med AIK Fotboll AB, Solna Stad och olika samarbetspartners.

Ungdomsfotbollens verksamhetsidé kan sammanfattas enligt följande:

*AIK Stilen – vår värdegrund och ledstjärna i allt
*Barn- och ungdomsverksamhet – grunden för vår verksamhet
*Spelar- och ledarutveckling – från U till A *Samarbete – med föräldrar, föreningar och andra intressenter
*Samarbete med grundskolor, gymnasier och högskolor
*En stark ekonomi – för utveckling av verksamheten

Kontakta oss

Ledningsgrupp
Sportchef AIK Ungdomsfotboll: Leif Karlsson, leif.karlsson@aikfotboll.se
Personalchef, Akademichef Ungdomsakademi pojk: Johannes Wiklund, johannes.wiklund@aikfotboll.se
Värdegrundsansvarig: Max Bergander, max.bergander@aikfotboll.se
Akademichef Ungdomsakademi flick: Malin Ericsson malin.ericsson@aikfotboll.se
Chef Barn och ungdomsverksamhet, Forskning och utveckling, utbildning, skol och föreningssamarbete: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aikfotboll.se
Koordinator, träningstider, material, arrangemang, medlemshantering, föräldraföreningar: Roger Wikström, roger.wikstrom@aikfotboll.se
Turneringsansvarig: Riki Simic, riki.simic@aikfotboll.se
Kommunikation/information, arrangemang, camper, Knatteskola: Tanne Nelson, tanne.nelson@aikfotboll.se

Övrig personal:
Forskningskoordinator: James Vaughn
Samordnande tränare F/P 8-12, tränarutbildning, extraträning: Mark O´Sullivan
Samordnande tränare P/F 13–15: Ioannis Kasagiannis
Samordnande tränare P/F 16–17: Robert Hedman
Samordnande tränare ungdomsakademi P13-15: Michael Nilsson
Samordnande tränare ungdomsakademi P11-12: Linus Wennberg
Arrangemang, administration: Amina Abbas
Koordinator turneringar: Åke Uneskog
Administration: Jens Dahlström
Administration: Mio Wallin

Postadress: Box 3090, 169 03 Solna
Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Solna
Telefon: 08 – 735 96 50
Fax: 08 – 735 96 79

Vill du börja spela fotboll i AIK?
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019

Sök på AIK Fotboll