AIK Fotboll i skiljeförfarande med Vasalunds IF

2024.02.27, kl 16:00
AIK Fotboll befinner sig i tvist med Vasalunds IF som gjort anspråk på vidareförsäljningsersättning vid spelaren Robin Tihis övergång till Al-Ahli SC.

Tvisten har tidigare kommunicerats i bokslutskommunikén för 2023. Motpartens anspråk är baserat på ett tidigare samarbetsavtal mellan klubbarna. Anspråket har tillbakavisats genom juridiskt ombud bland annat med hänvisning till att spelarens ålder vid tidpunkten för övergången inte kvalificerar tidigare klubbar som spelaren har tillhört någon rätt till utbildnings- eller solidaritetsersättning enligt Svenska Fotbollförbundets (SvFFs) representationsbestämmelser. Vasalund har nu påkallat ett skiljeförfarande hos SvFFs skiljenämnd för att lösa tvisten.

Fotbollsspelaren Robin Tihi lämnade i augusti 2023 AIK Fotboll för spel i den qatariska klubben Al-Ahli SC. Försäljningen av spelaren har klassificerats som IV, dvs en resultateffekt på mellan 10 och 20 MSEK, enligt koncernens eget klassificering av övergångar.

Vasalunds IF har riktat anspråk på vidareförsäljningsersättning vid övergången. Anspråket är baserat på ett tidigare samarbetsavtal mellan klubbarna. Enligt SvFFs representationsbestämmelser, som reglerar övergång av spelare mellan klubbar, kan den klubb som har fostrat spelaren från 12 års ålder tillgodogöra sig utbildnings- eller solidaritetsersättning för spelare vid efterföljande övergångar. AIK Fotboll har bland annat med hänvisning till spelarens ålder vid övergången från Vasalunds IF till AIK Fotboll tillbakavisat anspråket på vidareförsäljningsersättning. Robin Tihi var vid tillfället för övergången till AIK Fotboll 11 år gammal.

– Vi har fått information om att Vasalunds IF har påkallat ett skiljeförfarande hos SvFFs skiljenämnd men inte mer än så. Vi kommer nu sätta oss med vårt juridiska ombud för att diskutera läget. Klart är att ett utfall enligt Vasalunds IF:s favör vid ett eventuellt skiljenämndsförfarande kommer påverka svensk fotbolls principer för övergångar av minderåriga spelare markant, säger AIK Fotbolls VD och klubbdirektör Fredrik Söderberg

Ett negativt utfall av skiljeförfarandet kan innebära att resultateffekten av försäljningen når klass III, dvs mellan 5 och 10 MSEK.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll