Beslut om ändrad inriktning i AIK Ungdomsfotboll

2017.06.08, kl 10:18
Eftersom det har cirkulerat en del rykten den senaste tiden gällande hur AIK Ungdomsfotboll skall utveckla akademiverksamheten bland unga killar och tjejer väljer vi att gå ut med ett förtydligande av tankegångar, process och beslut. Detta för att tillhandahålla korrekt information, besvara de eventuella frågetecken som uppkommit samt tydliggöra hur den framtida verksamheten kommer att bedrivas.

 

Bakgrund

Debatten om en sund barn- och ungdomsidrott har pågått en tid och fortgår att engagera många personer med olika bakgrund och syften. Kritiken tar ofta avstamp i barnrättsperspektivet och hänvisar bl.a till FN:s barnkonvention, RF:s Idrotten vill och SvFF:s Spela, lek och lär och innefattar såväl individuella idrotter som lagbollsporter där ofta fotbollsklubbarnas s.k akademier hamnar i fokus.

Utifrån denna bakgrund tillsatte AIK en arbetsgrupp samt referensgrupp för att se över verksamheten gällande barn från åtta till tolv års ålder och konsekvenserna för andra delar av verksamheten.

Syfte

Syftet med denna översyn var att avgöra ifall det är möjligt att organisera verksamheten på ett vis som (med den samlade kompetensen som finns inom AIK Fotboll samt referenspersoner) stämmer ännu närmare överens med de styrdokument som finns att efterleva och förverkliga inom barn- och ungdomsidrotten, än vad som redan görs idag. Syftet är att detta skall leva i samklang med vårt uppdrag i att utbilda och fostra morgondagens spelare och ledare till våra egna representationslag (Herr A och Dam A).

De slutgiltiga målen med vår verksamhet, och specifikt då även med detta projekt är följande:

-Vi vill att alla barn i AIK ska må bra.

– Som minst öka fostran av spelare till våra egna A-lag samt öka underlaget av spelare till U16-U19 och F16-F19.

– Vi vill även följa relevanta styrdokument, t ex ”Idrotten Vill”. Med andra ord uppmuntra barn och ungdomar i AIK att utveckla ett intresse för idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet samt att behålla dem spelandes fotboll i AIK så länge som möjligt och att de i så hög grad som möjligt fortsätter att idrotta genom livet.

Utifrån denna översyn (som genomfördes under 2016 och i början av 2017) av verksamheten P8-12 utarbetades ett beslutsunderlag för en ändrad inriktning av verksamheten i detta ålderspann.

Projektet hade initialt fokus på pojkverksamheten, då den bedrivs aningen annorlunda än flickverksamheten. Men med tiden har fokus vidgats till att även hantera flicksidans struktur och att pojk- respektive flickverksamheten på sikt ska ha helt överensstämmande strukturer med reservation för det skillnader som finns i spelarantal.

Arbetsgrupp

Leif Karlsson
Johannes Wiklund
Elias Mineirji
Peter Wennberg
Tobias Ackerman

Referensgrupp

Tobias Östberg – Politiker Solna Stad och författare
Anders Wahlström – Barn- och ungdomsidrottsansvarig RF
Per Nilsson – Ordförande Centrum för idrottsforskning
Björn Andersson – Bayern München
Dennis Hörtin – Älvsjö AIK
Per Widén – Chef Utbildningsavdelningen, Svenska Fotbollförbundet
Emil Risberg – Utvecklingschef, Svenska Innebandyförbundet
Henrik Haraldson – Utvecklingschef, Svenska Hockeyförbundet

Beslut

Beslutet som nu är taget berör därför hela verksamheten 8-12, såväl pojk som flick, men där de i dagsläget respektive skillnaderna gör att tillvägagångssättet kommer att ske i olika takt och olika intervaller med ett slutmål om att för både pojk- och flickakademin år 2022 ha akademilag från 13 års ålder.

Detta innebär i det korta perspektivet att P09 inte kommer att genomgå en uppdelning under 2017. Verksamheten kommer istället att bedrivas i de befintliga träningsgrupperna med ett utökat stöd från AIK i form av centrala resurser som stöd till de föräldratränare som finns i verksamheten. De ålderskullar där denna uppdelning redan skett (P08 och äldre) fortsätter utan några förändringar.

För flickverksamheten kommer årets uppdelning att genomföras som planerat för F07 för att över tid synka med pojkverksamheten enligt ovan tidsplan.

Detta beslut om utveckling av vår verksamhet bygger på våra grundläggande värderingar om hur vi ska genomföra en sund barn- och ungdomsverksamhet som bl.a bygger på RF:s riktlinjer om att erbjuda verksamhet för så många som möjligt, så bra som möjligt och så länge som möjligt så att många forsätter idrotta även i vuxen ålder antingen som spelare i AIK:s A-lag, som elitidrottare i andra idrotter,  motionärer eller i andra funktioner inom idrotten.

Vid frågor:

Leif Karlsson, Sportchef AIK Ungdomsfotboll
Leif.karlsson@aik.se
070-4311217

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll