Information från styrelsen i AIK FF

2018.09.14, kl 11:31
Det är nu sex månader sedan AIK FF:s styrelse valdes på föreningens årsmöte. Därför vill vi passa på att uppdatera medlemmarna om våra förehavanden.

Under säsongen har vårt fokus varit huvudsakligen inåtriktat: vi har rekryterat en klubbdirektör vars uppgift är att leda hela AIK Fotboll samt arbetat med att bygga upp föreningens strukturkapital, genom att skapa policydokument och processer för verksamheten.

Samtidigt som det har funnits ett behov av ett internt fokus för vårt arbete har vi också känt behov av att begränsa vårt eget utrymme i den publika diskussionen. Under den gångna tidsperioden och under de nästkommande två månaderna, vill vi att den huvudsakliga uppmärksamheten ska ges åt den idrottsliga verksamheten, inte minst då våra elitlag går in i avgörande skeden av säsongen.

Efter att fotbollssäsongen är över finns det frågor som förtjänar mer diskussion, men redan nu kommer vi att börja intensifiera medlemsdialogen. De kommande sex månaderna (oktober, november, december, januari, februari, mars) kommer vi att dela in i sex olika teman, ett per månad, där vi mer ingående kommer beskriva vårt eget arbete inom respektive område, och bjuda in till frågor och diskussion kring frågor relaterade till respektive tema.

Varje tema kommer inledas med en längre intervju där vi presenterar FF-styrelsens arbete med relaterade frågor, vilka prioriteringar som är viktigast, vad vi har gjort hittills och hur vi avser att arbeta framåt. Intervjun kommer att finnas tillgänglig för FollowUs AIK:s prenumeranter på Sportlib, samt gratis i AIK Play på Youtube. Inför inspelningen kommer det för supportrar att finnas möjlighet att genom sociala medier, e-post samt till Sportlibs utsända reportrar på olika AIK-event att inkomma med frågor. Mer om hur ni kan ställa frågor till oss kommer att kommuniceras av Sportlib inom kort.

Här är de sex temaområdena:
Arena och träningsfaciliteter — oktober
Kommersiellt — november
Elit/akademi — december
Demokrati och FF/AB — januari
Barn/ungdom — februari
AIK-stilen — mars

Det första temaområdet kommer inom kort att presenteras mer ingående genom AIK Play. Vi ser fram emot att fördjupa diskussionen med er supportrar kring AIK Fotbolls stora framtidsfrågor.

Styrelsen för AIK FF
Eric Ljunggren, ordförande
Helena Roxtorp, vice ordförande
Jonas Svanberg, sekreterare
Oscar Chröisty, kassör
Anders Appell, ledamot
Joen Averstad, ledamot
Marianne Bogle, ledamot
Patrick Englund, ledamot
Robert Falck, ledamot

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018