Till alla inom AIK Ungdomsfotboll och alla andra AIK:are

2018.12.30, kl 10:57
På julafton skickade jag en julhälsning till alla spelare, tränare, ledare, föräldrar, medarbetare och alla andra som gjort fina insatser inom och för AIK Ungdomsfotboll under 2018.

När jag nu blickar tillbaka på det gångna året är det, förutom den fantastiska säsong som herrarnas A-lag gjorde med en slutlig SM-seger som den perfekta avslutningen, fyra faktorer som jag utifrån mitt perspektiv vill fästa uppmärksamheten på.

Den första faktorn är genomförandet av det tidigare fattade beslutet om en höjning av åldern för uttagning till akademin och det kopplat till utveckling av en akademi i toppklass från 13 års ålder, både för killar och tjejer.
Beslutet har beskrivits av många som ett mycket viktigt steg då det genomförs i en klubb med sikte på nationella och internationella framgångar på seniornivå och som samtidigt tar ansvar för att bedriva en barn- och ungdomsverksamhet med inriktning på att bygga trygga miljöer för inlärning och utveckling. Och detta med inriktning på att barnen/ungdomarna ska må bra, trivas, utvecklas i sin egen takt och få ett långsiktigt intresse för idrott. Samt att de som verkligen vill, har en ambition och drivkraft att satsa mot en karriär på elitnivå ska ges maximala förutsättningar att nå sina drömmars mål.

En andra faktor är de fantastiska insatser som görs av tränare, ledare och anställd personal som med ett lika stort engagemang från föräldrar som tillsammans och i samverkan genomför träningar, matcher, läger, camper, egna turneringar och många andra aktiviteter och där AIK Stilen, vår ledstjärna för verksamheten alltid finns med.

En tredje faktor som satt avtryck och väckt uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt är att AIK, mig veterligt, är den första fotbollsklubben i Sverige med en egen avdelning för forskning och utveckling. Den leds av Dennis Hörtin, och där finns bl.a två forskare, James Vaughan och Mark O’Sullivan som f.n skriver på doktorsavhandlingar om barn- och ungdomsidrott. I tillägg till det en utvecklingschef, Peter Wennberg tidigare assisterande tränare i AIK:s herrlag, som i sitt uppdrag ska se till att kombinera forskningen med den beprövade erfarenheten som finns hos alla våra tränare för att nå maximal effekt i träningen/utvecklingen av våra spelare.

Den fjärde faktorn av stor betydelse är fullföljandet av beslutet att inrätta en funktion som klubbdirektör med ett övergripande ansvar för hela klubben där syfte är att maximera verkningsgraden av de insatser som görs av anställd personal, spelare, tränare, ledare och ideella inom såväl AIK FF som AIK Fotboll AB för framgångar för hela AIK Fotboll. Vi ser redan effekterna av det då medarbetare inom de två organisationerna i större utsträckning samverkar med varandra i olika aktiviteter vilket skapar positiva synergieffekter.

Efter denna tillbakablick siktar vi nu in oss på ett nytt år för AIK Fotboll där det finns en stabil grund i form av en god ekonomi, ett herrlag med sikte på spel i Champions League, ett damlag med sikte på allsvenskan med många egenfostrade spelare, ett påbörjat utvecklingsarbete av befintlig organisation och ytterligare samverkan inom hela AIK Fotboll och sist men inte minst det stöd som finns från alla AIK-are från norr till söder, öster och väster.

Inför nästa år och även därefter ser jag en tydlig bild gällande hur AIK Fotboll ska säkerställa en ständigt pågående utveckling av personal och organisation för att skapa såväl ekonomiska som sportsliga framgångar.
En viktig faktor för det är att skapa tydliga, funktionella och väl utvecklade former för samverkan mellan olika enheter och grupper inom AIK-familjen.
Jag ser framför mig,
– samverkan och fortsatt utveckling av samspelet inom ledning och mellan olika arbetsgrupper inom AIK Fotboll (AIK FF+AIK Fotboll AB)
– samverkan och ytterligare utveckling av det redan väl fungerande samspelet avseende den sportsliga verksamheten för herr/pojk och dam/flick, från U till A
– samverkan med föreningar och förbund (RF, SvFF, SEF, EFD, StFF) och andra externa idrottsorganisationer för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet.
– samverkan mellan föräldrar, tränare, ledare och anställd personal inom AIK Ungdomsfotboll för att fortsätta utveckla vår verksamhet för barn och ungdomar.
– samverkan med grundskolor, gymnasier, högskolor och andra lärosäten för lärande och utveckling av individ och organisation.
– samverkan med och stöd från medlemmar, supportrar, aktieägare och alla andra AIK-are för att maximera effekten av allas vilja om ett framgångsrikt AIK Fotboll.

Min förhoppning är att vi med samverkan som ledstjärna kan skapa arbetsro för en långsiktigt hållbar utveckling och genom att rikta all den kraft som finns hos oss alla AIK-are i en och samma riktning är vi oslagbara, både sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt, vilket ökar förutsättningarna till nya framgångar både kort och lång sikt.

Väl mött till ett nytt och spännande fotbollsår!

AIK-hälsningar
Leif Karlsson, Sportchef AIK Ungdomsfotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019