Till medlemmar i AIK FF och aktieägare i AIK Fotboll AB

2019.02.12, kl 09:00
Med anledning av de uppgifterna som publicerades på dn.se den 12 februari 2019 gällande att AIK Fotboll troligtvis bryter mot aktiebolagslagen och sekretessen när det gäller insiderhandel vill AIK Fotboll AB förtydliga nedanstående.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i AIK Fotbollsförening och i AIK Fotboll AB:
– Omfattas av Finansinspektionens regelverk gällande  personer i ledande befattningar med insyn.
– Är noterade på AIK Fotboll AB:s insiderlista.
– Har blivit underrättade om att de är upptagna på listan och har själva bekräftat mottagandet av denna underrättelse.

Detta innebär att uppgifterna i DN är missvisande och att något brott mot regelverket inte har förekommit från AIK Fotbolls sida. AIK Fotboll AB kommer omgående ta kontakt med Dagens Nyheter gällande innehållet i artikeln och be om rättelse/tillägg för att undvika en fortsatt spridning av missvisande uppgifter om AIK Fotbolls hantering av insiderinformation.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019