Svartgul matlåda - Frågor och svar

Frågor och svar kring AIK Fotbolls kampanj Svartgul matlåda.

 • Vad går initiativet ut på? 
  Initiativet går ut på att samla in pengar som sedan omsätts till färdiga matlådor hos någon av de restauranger vi samarbetar med. Dessa matlådor kommer sedan förse vårdpersonal på våra större akutsjukhus med mat under deras långa arbetspass i dessa svåra tider. Vidare kommer vi att distribuera matlådor även till äldre människor samt personer som tillhör en riskgrupp och som inte har samma möjligheter att ta sig ut själva för att inhandla mat.
 • Varför gör AIK Fotboll det här initiativet?
  AIK Fotboll är en del av samhället. Som läget är nu måste vi alla ta vårt samhällsansvar solidariskt. Det är ingen skillnad för oss som fotbollsklubb. Det här är vårt sätt att bidra till underlättning för både restaurangnäringen, vårdpersonal samt människor vars vardag drabbats hårt av Coronapandemin.
 • Vad tjänar AIK Fotboll på Svartgul matlåda?
  AIK Fotboll tjänar ingenting. Alla intäkter går oavkortat till produktionen av matlådor. All extern hjälp är på ideell basis.
 • Vilka riktar sig insatserna till?
  Restauranger, vårdpersonal, äldre samt människor i riskgrupper.
 • Vad är målet med arbetet?
  Att distribuera 10 000 matlådor över de kommande två veckorna.
 • Vilka restauranger är delaktiga i initiativet? Varför just dessa restauranger?
  De restauranger som för tillfället är med är utspridda över Stockholm och representerar AIK Fotbolls bredd. Restaurangerna beskrivs mer ingående på vår kampanjsida.
 • Vilka är mottagarna av matlådorna?
  Vårdpersonal, äldre samt människor i riskgrupper.
 • Vilka har varit delaktiga i att ta fram kampanjen/initiativet? (och i det löpande arbetet)
  Det har varit ett samarbete mellan AIK Fotboll och en grupp supportrar.
 • Varför är just matleverans det som står i fokus? Finns det inte andra samhällsinsatser som bör prioriteras?
  Alla samhällsinsatser är viktiga och det är svårt att ställa insats mot insats. De signaler vi får är att vårdpersonal som arbetar långa pass har svårt att förse sig med mat, speciellt som de flesta restauranger på sjukhusen stängt. Detta i kombination med att vi kan stötta restaurangnäringen gör att initiativet har flera dimensioner. Vi gör nytta på flera håll.
 • Varför väljer AIK Fotboll att fokusera på sjukvård som målgrupp? Finns det inte andra som också är i behov av matleverans, t.ex. äldre eller personer inom riskgrupper?
  Vi förser vårdpersonal med mat, men även människor som behöver stöd i vardagen, till exempelvis äldre personer och de som befinner sig i en riskgrupp.
 • Hur gör man om man vill hjälpa till med initiativet? Antingen med distribution, som restaurang, om man har idéer kring deltagare etc?
  Man kontaktar oss på svartgulmatlada@aikfotboll.se
 • I den senaste kampanjen vädjade AIK om pengar, nu samlar ni in pengar till välgörande ändamål i stället. Varför har ni ändrat fokus?
  Det har vi inte. Vår kampanj #intebaraexistera pågår fortfarande. Läget för fotbollsklubbar är fortsatt utsatt, precis som för många andra företag och organisationer. Men vi är också en del av samhället och har vi möjlighet till att bidra till en mer hållbar samhällssituation vill vi göra ås – även om vi parallellt har utmaningar för vår egen verksamhet.
 • Flera andra liknande initiativ har redan tagits. Varför startar ni en egen kopia i stället för att samordna insatserna?
  Vi har resonerat att satsa på ett initiativ där vi kan utnyttja vår lokalisering, vårt nätverk och vår interna kompetens. Det i kombination med behovet av att både stötta restaurangnäring, underlätta för hårt arbetande vårdpersonal samt hjälpa utsatta människor till en bättre vardag gjorde att vi fann det här som det initiativ som kommer att ge bäst effekt.
 • Hur redovisas insamlingens intäkter och utgifter?
  AIK Fotboll kommer löpande att redovisa hur mycket pengar som samlas in samt hur många matlådor det bidrar till och från vilka restauranger.
 • När avslutas kampanjen?
  Målsättningen är att producera och distribuera 5 000 matlådor under de kommande två veckorna. Så den initiala kampanjen sträcker sig över två veckor.
 • Vad händer när kampanjperioden är över, om behovet kvarstår eller t o m hunnit bli ännu större än i nuläget? Kan vårdpersonalen inte förvänta sig denna hjälp längre då?
  Vi kommer att utvärdera läget efter två veckor. Hur ser behovet ut? Finns potentialen till att kunna samla in mer pengar? Har någonting förändrat sig i det allmänna läget som gör att antingen matproduktion eller distribution försvåras? Efter att ha ställt oss dessa, och möjligtvis andra frågor, kommer vi ta ett beslut kring hur vi i sådana fall fortsätter.
 • Hur säkerställer ni att ni inte bidrar till ökad smittspridning genom att distribuera stora mängder mat till sjukhus? Vad gör ni för åtgärder kring detta?
  All personal som hjälper till med distributionen måste vara helt symptomfria. Maten distribueras via större skåpbilar som parkerar utanför sjukhuset varpå anställd personal ser till att den transporteras in i byggnaden. Vi kommer att undvika all form av mänsklig kontakt i största möjliga mån.
 • Finns det en risk att ni bidrar till ökat matsvinn på grund av det här initiativet?
  Vi kommer endast att producera den mängd mat vi avser att distribuera. Skulle det av någon anledning ändå ske en överproduktion kommer vi arbeta med att förse andra behövande institutioner såsom kvinnojourer och härbärgen med matlådor.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll