Vårt nätverk

2022.05.09, kl 15:40

Att nå en positiv förändring kräver samarbete, precis som på en fotbollsplan.
Och för att nå en förändring i samhället och i vår närregion har vi under 2021 startat upp ett samarbete som vi valt att kalla Samhällsrådet där vi med representanter från Fryshuset, närpolisen Solna, brandkår, Solna stad, Stiftelsen Trygga Sverige, jobbtorg Kista och Allmänna supporterklubben (ASK) diskuterar vilka utmaningar som finns i vår närregion samt vad och hur vi tillsammans kan skapa en positiv förändring för människor och individer.

AIK Fotboll vill vara en positiv kraft i samhället och göra vår insats i att bidra till att Solna blir en ännu tryggare plats, för alla människor.

Ett sådant arbete kräver vilja, ihärdighet, samarbete, kompetens och kunskap om området vi verkar inom men även att vi ständigt utmanar oss själva och våra idéer.

Därför arbetar vi i ett samhällsråd tillsammans med aktörer och människor som på olika sätt verkar i Solna och närliggande områden för att utbyta tankar och idéer hur vi, tillsammans, kan utveckla det samhällsengagemang som bedrivs i AIK Fotbolls regi.

Ett arbete och samarbete som ger nödvändiga insikter och kunskaper från individer som dagligen är en del i att utveckla samhället i en positiv riktning.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll