AIK fotboll och adidas skiljs i samförstånd

2018.05.17, kl 09:01
AIK Fotboll AB (AIK) och adidas Sverige AB (adidas) har idag träffat en slutlig överenskommelse avseende sitt samarbete och skiljs nu i samförstånd.

AIK och adidas har under 19 år bedrivet ett mycket framgångsrikt samarbete vilket har varit till stor nytta för båda parter. Parterna har idag träffat en slutlig överenskommelse vilken innebär att utestående mellanhavanden mellan parterna regleras och att parterna därutöver inte har några anspråk på varandra.

 

Parterna skiljs nu i samförstånd och AIK vill därför tacka adidas för ett mycket fruktbart samarbete under dessa 19 år.

 

För mer information, kontakta:

Håkan Strandlund, tf. VD AIK Fotboll
070 – 431 12 61, hakan.strandlund@aikfotboll.se

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018